LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Value proposition

En value proposition skal gøre det tydeligt hvilken værdi, virksomheden skaber med det, den foretager sig.

Det er i den forbindelse vigtigt ikke at spørge “Hvilken værdi skaber vi?”, men i stedet “Hvilken værdi skaber vi for andre?”. Denne forskel kan illustreres med et simpelt eksempel…

Her er et value proposition, der svarer på spørgsmålet “Hvilken værdi skaber vi?”

Vores samarbejde sikrer, at vi kan tilbyde fuldt integrerede it-løsninger ved at trække på hinandens kompetencer og dermed i stigende grad dominere markedet.

Et value proposition, der svarer på spørgsmålet “Hvilken værdi skaber vi for andre (kunden)?”, vil i stedet lyde:

Vores samarbejde sikrer, at kunder med komplekse it-behov kun behøver at handle hos én leverandør og dermed opnår en 100 % sammenhængende it-løsning.

Den sidste value proposition inspirerer og skaber retning, når de næste spørgsmål – resultatskabelsen – melder sig på banen. Det kan for eksempel være:

– Hvilket navn kan vi give samarbejdet, som udtrykker værdien for kunden?

– Hvilken grundfortælling om samarbejdet, som ikke handler om egen økonomisk vinding, men om at gøre en reel forskel for kunderne, ønsker vi, at de involverede kommunikerer?

– Hvilke services/ produkter (som vi ikke har i dag), understøtter vores value proposition?

etc.

Nogle virksomheder har dog både et B2B-område og et B2C-område – det kunne eksempelvis være teleselskaber, der differentierer deres produkter, så nogle passer til erhvevssegmentet og andet til den private forbruger.

Denne ordforklaring bringes til dig af iværksætter og foredragsholder Jonathan Løw. Du finder forklaringer på flere end 100 ord indenfor innovation, disruption, ledelse og innovation.

Value proposition
Share This