LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Valuation

Valuation er et udtryk for, hvad virksomheden er værd i dag i forhold til dens fremtidige indtjening og potentiale.

Jo mere traction og jo flere målepunkter og data, du har for din virksomhed, jo lettere er det at fastsætte værdien af den. Valuation er en svær disciplin, for i sidste ende er værdien af din virksomhed det, som en investor eller køber vil betale.

Du kan som iværksætter godt mene, at din virksomheds potentiale og dermed værdi er større, end hvad en investor mener, men du kan også møde investorer, som blot ikke er risikovillige nok. Ofte vil en sådan investors reaktion være et krav om et kraftigt nedslag i prisen, for så mister han mindre, hvis det ikke går som forventet – altså et udtryk for lavere risikovillighed.

Denne ordforklaring bringes til dig af iværksætter og foredragsholder Jonathan Løw. Du finder forklaringer på flere end 100 ord indenfor innovation, disruption, ledelse og innovation.

Valuation
Share This