LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Theory U

Det er ikke nødvendigvis altid en fordel at være ekspert inden for et bestemt felt. Når man har meget viden omkring et specifikt område, udelukker man automatisk nye og andre muligheder og løsninger. Vi lever i en verden, der er i konstant forandring og kreative løsninger og konstant åbenhed er nødvendigt for, at virksomheder kan overleve. Ledere downloader ofte det, de har lært. Det, de kender og det, der her virket i fortiden. Det betyder, at ledere glemmer at være til stede i nuet.

Theory U handler om at stoppe med at downloade og begynde at lytte til sin omverden.

Theory U er defineret af den tysk-amerikanske forsker Claus Otto Scharmer og handler om at ledere skal være mere opmærksom på deres omverden. Som leder er det indimellem nødvendigt at tage beslutninger, der vil skabe forandring. Er man som leder ikke klar til det, skal man ifølge Scharmer, anvende Theory U, hvor man tager forandringen alvorligt og bevæger sig igennem en læringsproces.

Principperne bag Theory U forsøger altså gennem en læringsproces at hjælpe ledere med at bryde igennem tidligere uproduktive adfærdsmønstre, som forhindrer dem i skabe den bedste forandring for virksomheden. Theory U er en model, der er delt op i to dele, hvor første del handler om at blive mere åben overfor omverdenen og næste del handler om at handle på den nye åbenhed. Første del af modellen aktiverer følgende niveauer af tænkning:

At se

På dette stadie i Theory U skal man lære at se, det man reelt ser og at høre det, man reelt hører. Man er stadig præget af ens erfaringer på dette stadie, men arbejder sig mod et mere open mind.

At sanse

På dette stadie i Theory U åbnes der for alternative læringskanaler ved at aktivere et mere sanseligt niveau som eksempelvis æstetisk sans, spiritualitet og kontakt med naturen. Dette har til hensigt at åbne op for lederens følelsesmæssige intelligens og derigennem forandre måden at opfatte ting på.

Pre-sanse

Ved pre-sanse-stadiet oplever lederen en ændring i selvet og viljen og en forståelse af nødvendighed. På dette stadie i Theory U er man både i dyb kontakt med sig selv med også med de andre, der indgår i samme læringsproces. Det er her man begynder at være mere åben overfor nye indtryk, nye ideer og dermed også andre læsningsforslag.

Efter man er blevet mere åben overfor sin omverden, indtræffer anden del af modellen i Theory U. Den anden del er ligesom første del opdelt i flere stadier:

Kanalisering

På dette stadie bliver man motiveret for at kanalisere den læring, som man netop har været igennem, ud i livet. Her vil det være umuligt ikke at handle på baggrund af den nye læring.

Prototype

Da man er motiveret for at implementere den nye læring, arbejder man på dette stadie målrettet for at lave en prototype, der repræsenterer eksempelvis en ny løsning.

Handling

Det er vigtigt at handle med det samme før de nye tanker og den nye læring bliver præget af rationalisering. Det er på dette stadie man har mulighed for at skabe nye og innovative løsninger i virksomheden – som netop er udbytte af den proces, som man har været igennem i modellen i Theory U.

Denne ordforklaring bringes til dig af iværksætter og foredragsholder Jonathan Løw. Du finder forklaringer på flere end 100 ord indenfor innovation, disruption, ledelse og innovation.

Theory U
Share This