LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Term sheet

Et Term Sheet (rammeaftale) er en fælles, gensidigt bindende aftale, der i mere eller mindre detaljeret grad forpligter parterne dels til på nærmere angivne hovedvilkår at gennemføre en given retshandel (fx en virksomhedsoverdragelse), dels til eventuelt at udfylde rammeaftalen på et senere tidspunkt med mere detaljerede vilkår.

Denne ordforklaring bringes til dig af iværksætter og foredragsholder Jonathan Løw. Du finder forklaringer på flere end 100 ord indenfor innovation, disruption, ledelse og innovation.

Term sheet
Share This