LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Strategi

Strategier eksisterer på flere niveauer i alle virksomheder – både ledelsen og alle medarbejdere. En strategi er med til at skabe en retning for virksomheder. En strategi handler både om virksomhedens ressourcer og mål samt markedets og interessenternes behov.

Med andre ord handler strategien om:

  • Hvor virksomheden er på vej hen
  • Hvilke markeder en virksomhed skal konkurrere med og hvilken aktivitet, der er tilknyttet de forskellige markeder
  • Hvordan virksomheden kan være bedre end konkurrenterne
  • Hvilke ressourcer, der er nødvendige for at virksomheden er konkurrencedygtige
  • Hvilke eksterne faktorer, der påvirker virksomheden konkurrencedygtighed
  • Hvilke værdier og forventninger, der er tilknyttet til virksomhedens interessenter

Strategien er altså den langsigtede plan, der skal sikre, at virksomheden orienterer sig mod en fælles retning. Det er det overordnede mål for virksomheden, der danner konteksten for både medarbejdernes og ledelsens arbejde. Der findes både flere typer og niveau af strategi. Nogle af de niveauer er:

Corporate strategi

Corporate strategi handler om virksomhedens overordnede formål og hvordan, virksomheden vil imødekomme interessenternes forventninger. Dette er et afgørende niveau, da det er det niveau, der blandt andet vil være interessant for investorer.

Forretningsenhedsstrategi

Forretningsstrategien handler om, hvordan en virksomhed bedst muligt kan klare sig mod sine konkurrenter på et bestemt marked. Det drejer sig om strategiske beslutninger som valg af produkter, kundernes behov, udnytte fordelene over konkurrenter, udnytte eller skabe nye muligheder mv.

Operationel strategi

Operationel strategi handler om, hvordan hver enkelt del af virksomheden er organiseret for at kunne efterleve de strategiske retninger for virksomheden. Den operationelle strategi fokuserer derfor på elementer som ressourcer, processer, medarbejdere mv.

Der er forskellige teorier og udtalelser om, hvordan en god strategi ser ud. Derfor handler det om for den enkelte virksomhed, at udarbejde en, der giver mest mening for den enkelte. På trods af forskellige perspektiver på en god strategi, er der alligevel fire punkter, som man bør forholde sig til, når man arbejder med strategien.

Som det første er det vigtigt, at strategien er konsistent. Det betyder, at der skal være en råd tråd i hele strategien og at de enkelte dele altså skal hænge sammen. For det andet er det essentielt, at man er realistisk, når man arbejder med strategien. Det tredje punkt handler om konkurrenceevnen – det er nemlig vigtigt, at strategien sikrer virksomhedens fremtid. Som det fjerde skal strategien være fleksibel. Den skal selvfølgelig være præcist formuleret, men samtidig også fleksibel, så virksomheden hurtigt kan omstille sig.

Denne ordforklaring bringes til dig af iværksætter og foredragsholder Jonathan Løw. Du finder forklaringer på flere end 100 ord indenfor innovation, disruption, ledelse og innovation.

Strategi
Share This