LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Startup kultur

Virksomheder, der starter småt med begrænsede ressourcer er tvunget til at finde løsninger til at få tingene gjort. Dermed er det vigtigt for sådanne virksomheder et regne ud, hvad der virker og hvad, der kan sætte gang i væksten. Det er netop nogle af de aspekter, der er med til at definere en startup kultur. En startup kultur handler nemlig om den særlige kultur, der er i virksomheden, når den lige er opstartet. En startup kultur er et arbejdsmiljø, der prioriterer kreativ problemløsning, åben kommunikation og et fladt hierarki.

Med tiden modner virksomheden, der kommer måske flere mennesker og ressourcer til og ofte mister virksomheden den startup kultur, der hjalp dem med at blive en succes. Flere virksomheder praktiserer bevidst visse elementer fra en startup kultur, netop for at bibeholde den særlige kultur, der var med til at bygge virksomheden. Men hvordan får man egentlig en startup kultur tilbage, hvis man har mistet den?

Der er mange måder at tilbagebringe en startup kultur. Nogle af dem kunne eksempelvis være:

1. Tilbring tid med iværksættere

Ved at tilbringe tid med iværksættere kan man formentlig blive inspireret af deres syn og praktisering af arbejdsgange. Man kunne eksempelvis tilbyde kontorpladser til iværksættere eller opstille arbejdsgrupper, der samarbejder med iværksættere. Dermed får man frontløbere for startup kultur ind i en daglig kontekst, der formentlig kan være med til at påvirke arbejdskulturen i virksomheden.

2. Styrk dine medarbejdere til at gribe ind

Når en virksomheds medarbejdere selv kan træffe beslutninger eller handle selvstændigt på kundernes behov, vil virksomheden formentlig opleve nye perspektiver og løsninger. Det hjælper virksomheden med at implementere startup kultur, hvor man tænker som en iværksætter, hvor der findes andre løsninger.

3. Tilbring tid med dine kunder

Flere undersøgelser viser, at når man forbinder medarbejdere med virksomhedens kunder, vil medarbejderne finde mere mening i deres arbejde. At se, hvordan deres arbejde påvirker andres liv til det bedste, fremkalder bedre præstationer. Desuden vil mere tid tilbragt med kunder, gøre det lettere at identificere nye produkter og tjenester for at imødekomme kundernes behov.

4. Undgå standardiserede processer

Processer er vigtige for at hjælpe virksomheder med at operere effektivt. Men hvis man som virksomhed stoler for meget på disse effektive processer, kan man opleve, at der vil være mindre menneskelig empati og berøring. Processerne kan blive mere og mere standardiserede uden nogle tænker over, hvorfor de netop foregår, som de gør. I sådanne tilfælde skal man være opmærksom på at evaluere arbejdsprocesser og indarbejde den kreativitet og de ideer, som medarbejderne kommer med.

5. Hold dig ajour med nye tendenser

Selv med de bedste planer er der eksterne faktorer, der påvirker virksomheder. For at kunne opretholde en startup kultur er det vigtigt, at holde øje med de tendenser, der kan være med til at påvirke ens virksomhed – og samtidig også at turde tage det næste skridt og tage disse tendenser til sig.

6. Vær mere eksperimenterende

I en startup kultur handler det jo netop om at opfinde nye metoder til at tilgå en vis procedure. Fejl man støder på, når man eksperimenterer med nye måder at betjene sine kunder på, kan give vigtige erfaringer til at finde ud af, hvad der virker, hvad der ikke gør, og hvordan man skal justere. Hvis man ikke fejler, lærer man ikke. Hvis man ikke lærer, vokser man ikke.

Denne ordforklaring bringes til dig af iværksætter og foredragsholder Jonathan Løw. Du finder forklaringer på flere end 100 ord indenfor innovation, disruption, ledelse og innovation.

Startup kultur
Share This