LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Soft trends

Der er visse ting i fremtiden, som vi ikke kan ændre på. For eksempel vil foråret altid følge vinteren. Nytårsdag vil altid være d. 1. januar – i hvert fald i mange dele af verden. Det er den kronologiske orden.

Der er andre fremtidige faktorer, der ikke har noget med kalenderens orden at gøre. Et eksempel kan være den udvikling vi ser inden for smartphone teknologien. Her ved vi med sikkerhed, at de i fremtiden kun vil blive bedre og bedre – og ikke dårligere. Det er en sikkerhed.

Men der er også andre fremtidige faktorer, der ikke nødvendigvis er en sikkerhed i fremtiden. Og det der det, der defineres som soft trends.

Soft trends er fremtidige tendenser, som man ikke med sikkerhed kan forudsige vil komme til at ske. Soft trends er en modsætning til hard trends, som er de tendenser, der helt sikkert vil blive til virkelighed. Soft trends er altså fremtiden måske’er – de hændelser, udviklinger, teknologier og andre ting, der måske eller måske ikke vil finde sted, men hard trends med sikkerhed vil finde sted og kan derved ikke påvirkes.

Modsat hard trends kan soft trends påvirkes og dermed ændres. Der findes både positive og negative soft trends. Hvor positive soft trends er dem, der har en positiv indflydelse, mens soft trends har den modsatte effekt. Positive soft trends er formentlig dem, som virksomheder ønsker at opretholde og videreføre, hvorfor man som virksomhed udvikler produkter og løsninger, der netop har til hensigt at bibeholde den positive soft trend. De negative soft trends er dem, som man ønsker at påvirke således, at den ændrer sin form. Det kunne eksempelvis være det stigende antal af overvægtige. Dette er en negativ soft trend, da det er en usund udvikling, der medfører helbredsmæssige problemer for en større og større del af befolkningen. Derfor ser vi også flere og flere virksomheder, der netop udvikler produkter, der har fokus på at fremme befolkningens helbred. Det kunne eksempelvis være de mange aktivitetsure, som flere store virksomheder har lanceret. Ved hjælp af disse ure har brugerne mulighed for at spore deres aktivitet og samtidig få besked, når det er tid til at røre sig.

Hvis man som virksomhed ønsker at påvirke soft trends, skal man altså udvikle produkter, der har til hensigt enten at fremme eller ændre en vis form for adfærd forbundet med den konkrete soft trend. Dermed er det nødvendigt for virksomheder, der udvikler produkter med udgangspunkt i soft trends, hele tiden at undersøge, hvordan man kan enten omdanne eller opretholde visse mønstre.

Denne ordforklaring bringes til dig af iværksætter og foredragsholder Jonathan Løw. Du finder forklaringer på flere end 100 ord indenfor innovation, disruption, ledelse og innovation.

Soft trends
Share This