LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Socialt iværksætteri

Socialt iværksætteri er populært som aldrig før. Der bliver grundlagt flere og flere virksomheder, der har til hensigt at løse visse sociale samfundsproblemer. Sammen med bæredygtighed, økologi og andre hensyn til det, der omgiver os, er der altså derfor en stigende tendens til at tænke både på miljøet og vores medmennesker. Flere og flere forbrugere bliver bevidste omkring hvilke virksomheder, der går ind for alle disse nye tendenser – og de virksomheder bliver ofte et tilvalg fremfor virksomheder, der ikke har taget skridtet i denne retning.

Socialt iværksætteri handler om at praktisere innovative og bæredygtige arbejdsgange til gavn for samfundet og med særligt fokus på de dele af samfundet, der har brug for hjælp. Socialt iværksætteri er altså et begreb, der handler om en unik tilgang til økonomiske uanset om fokusområdet er uddannelse, sundhed, velfærdsreform, menneskerettigheder, medarbejderes rettigheder, miljø, økonomisk udvikling, landbrug mv.

En social iværksætter er dermed en person, der opbygger en virksomhed, der har til hensigt at løse visse sociale problemer. En social iværksætter er ofte en person, der har en tro på, at alle mennesker er født med en evne til at bidrage meningsfuldt til økonomisk og social udvikling – og samtidig også en person, der har et drive, der kan få denne tro implementeret i en virksomhed. Samtidig er en social iværksætter en person, der har en praktisk og nyskabende tilgang til de sociale problemer og med dette kombineret med en sund utålmodighed, hvor man ikke blot kan læne sig tilbage og lade tingene ske, er det den sociale iværksætter, der er drevet af forandringer og får dem til at ske.

Ved social iværksætteri er der altså fokus på at skabe bæredygtige og sociale forandringer. Enten gennem en ny opfindelse, en ny tilgang, en anden anvendelse af de ellers kendte teknologier – eller social iværksætteri, der kombinerer disse. Social iværksætteri fokuserer først og fremmest på den sociale værdiskabelse og forsøger at optimere den økonomiske værdiskabelse. Da socialt iværksætteri netop handler om at skabe mest muligt social værdi, er den sociale iværksætter ofte meget opmærksom på feedback og reaktioner på virksomheden. Samtidig er disse reaktioner med til kontinuerligt at forbedre og tilpasse arbejdsgange og produkter, således virksomheden fortsat vil skabe værdi for målgruppen.

Denne ordforklaring bringes til dig af iværksætter og foredragsholder Jonathan Løw. Du finder forklaringer på flere end 100 ord indenfor innovation, disruption, ledelse og innovation.

Socialt iværksætteri
Share This