LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Social innovation

Social innovation handler om udvikling og implementering af sociale opfindelser, der vil skabe værdi i praksis.

I 2003 lancerede Center for Innovation fra Stanford ’Stanford Social Innovation Review’. I redaktørens forord blev den social innovation defineret som processen, der involverer det at sikre støtte til og implementere nye løsninger til sociale behov og problemer i samfundet. Og det er netop det, der er den grundlæggende beskrivelse af det, som social innovation dækker over.

Sociale innovationer er nye strategier, løsninger, ideer og virksomheder, der opfylder de sociale behov, der kan være alt fra arbejdsvilkår og uddannelse til samfundsudvikling og sundhed. Sociale innovationer udvider og styrker samfundet. Social innovation omfatter altså de innovative processer, der har fokus på at skabe sociale forandringer i samfundet.

Sociale innovationer hænger ofte sammen med social iværksætteri, hvor det handler om at praktisere socialt innovative og bæredygtige arbejdsgange til gavn for samfundet og med særligt fokus på de dele af samfundet, der har brug for hjælp. Den sociale innovation er altså den proces, der foregår i social iværksætteri. Den sociale innovation er derfor den aktivitet, der foregår i virksomheder, der til sidst ender ud i innovative løsninger og produkter, der har til hensigt at skabe en forskel for samfundet.

Social innovation søger at skabe værdi inden for sociale områder i samfundet. Det handler om at skabe revolutionerende produkter og nye løsninger, der skal afhjælpe sociale problemer. Når dette lykkedes, er der tale om social innovation.

Denne ordforklaring bringes til dig af iværksætter og foredragsholder Jonathan Løw. Du finder forklaringer på flere end 100 ord indenfor innovation, disruption, ledelse og innovation.

Social innovation
Share This