LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Smart cities

Smart cities er byer, der bruger forskellige typer af elektroniske sensorer, der skal indsamle data til at levere informationer, der skal bruges til at styre de pågældende byers aktiver og ressourcer effektivt. Sensorerene ved smart cities inkorporerer informations- og kommunikationsteknologi (IKT) for at forbedre kvaliteten og ydeevnen i bytjenester som energi, transport og forsyningsselskaber for at reducere ressourceforbrug, spild og samlede omkostninger. Det overordnede mål med en smart by er at forbedre livskvaliteten for sine borgere gennem smart teknologi.

Der er ikke nogen endegyldig forklaring på, hvad der definerer en smart city. Men oftest er der en eller flere af disse faktorer til stede:

  • Der anvendes bred vifte af digitale og elektroniske teknologier til byen og dets samfund
  • Der anvendes informations- og kommunikationsteknologi til at øge livet og arbejdsmiljøerne i regionen
  • Der integreres informations- og kommunikationsteknologi indenfor de kommunale systemer
  • Der arbejdes aktivt for at bringe folk og informations- og kommunikationsteknologi sammen for at fremme innovation og dermed øge den viden, de tilbyder

Amsterdam og Barcelona var nogle af de første byer, der blev inspireret af smart cities. I Danmark er smart cities under udvikling og er derfor også et forholdsvist nyt felt. En af de virksomheder, der har fokus på at implementere smart cities i Danmark er TDC, der var partner på Smart City-konferencen Greater Copenhagen Smart Solutions med budskabet, at smart cities er digitaliserede og intelligente byer, der vil være mere grønne, mere effektive og lettere at leve i.

Der er ingen tvivl om, at vi i fremtiden vil se flere og flere smart cities, hvor byer lader sig digitalisere mere og mere. Dette er en nødvendighed for at følge med i den udvikling, der sker inden for teknologien.

Denne ordforklaring bringes til dig af iværksætter og foredragsholder Jonathan Løw. Du finder forklaringer på flere end 100 ord indenfor innovation, disruption, ledelse og innovation.

Smart cities
Share This