LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Prototyping

Prototyping er en metode, hvor man kan teste nye produkter og tjenester. En prototype er model af produktet eller en testkørsel af en tjeneste, der er oprettet for at undersøge levedygtighed og funktioner som en del af en udviklingsproces. Under prototyping udvikles en ide, testes og forbedres, hvis det er nødvendigt.

Prototyping kan involvere en række aktiviteter. På et tidligt stadie kan man teste funktionerne og den måde, som brugerne vil anvende ens produkt eller tjeneste på. Det kan omfatte skuespil eller test i simulerede miljøer, som man inviterer folk til at bruge, eller msn kan køre en kort prøveversion af en tjeneste med de rette indstillinger for at se, hvor godt det virker. Refleksion og forbedring af ideen, baseret på resultaterne af tests, er en vigtig del af prototyping.

Prototyping kan være med til at ændre virksomhedens måde at tænke produkter på og foranledige til at udforske og teste nye og forskellige muligheder, hvilket gør prototyping til et nyttigt værktøj i situationer, hvor der ikke er nogen klare løsninger på et problem. Derudover gør prototyping det muligt at teste alle aspekter af en tjeneste forud for produktionen, hvilket betyder, at prototyping kan spare virksomheden for mange penge og tid på at leve produkter, der ikke fungerer. Hvilket kan være en risiko forbundet med ikke at lave en prototype af et produkt.

Prototyping kan hjælpe virksomheder med at imødekomme de risici, der er forbundet med at prøve nye produkter eller tjenester. Dermed kan prototyping måske få nogle virksomheder til at tænke mere kreativt og prøve at udvikle produkter, de måske ikke havde overvejet tidligere. Samtidig kan feedbacken fra kunderne være særdeles værdifuld for virksomheden og for produktets fremtid.

Ved hjælp af evalueringer og test vil prototyping kunne hjælpe virksomheder med at udvikle bedre produkter og tjenester. Hvorfor virksomheden vil undgå mange risici, der vil være forbundet med at udelade prototyping.

Denne ordforklaring bringes til dig af iværksætter og foredragsholder Jonathan Løw. Du finder forklaringer på flere end 100 ord indenfor innovation, disruption, ledelse og innovation.

Prototyping
Share This