LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Onboarding

Onboarding handler om at få nye medarbejdere godt i gang med deres nye job. For at det kan lade sig gøre er det vigtigt, at den nye medarbejder har mulighed for at erhverve den nødvendige viden, færdigheder og adfærd for at effektive og værdifulde medarbejdere. En succesfuld onboarding får den nye medarbejder hurtigst muligt i gang med deres arbejde i virksomheden og dermed hurtigere får vedkommende til at skabe værdi for virksomheden.

Onboarding handler derfor om at integrere en ny medarbejder i virksomheden og virksomhedens kultur. Obnoadring kan eksempelvis ske via møder, forelæsninger, videoer, trykte materialer og computerbaserede orienteringer.

Undersøgelser har vist, at onboarding fører til positive resultater for nye medarbejdere og giver højere jobtilfredshed, bedre præstation, større engagement og reduktion af arbejdsstress. Sådanne resultater er vigtige for alle virksomheder, der ønsker at opretholde en konkurrencemæssig på markedet.

Processen med onboarding sigter mod at minimere spildtid og hurtigere få den nye medarbejder ind i det nye arbejdsmønster. Det er en proces, der skal involvere alle medarbejdere, som den nye vil komme i kontakt med, og det bør planlægges på forhånd, så alle er forberedte på processen. Det værste, man kan gøre med en ny medarbejder, er at antage, at de vil lære af sig selv.

Onboarding stiller altså krav til ledelsen om at udarbejde programmer for nye medarbejdere og samtidig kommunikere med de eksisterende medarbejdere omkring disse programmer – måske kan de endda være med til at udforme relevante onboarding-programmer. Onboarding skal være en positiv oplevelse både en fordel for den nye medabejder og for virksomheden. Den nye medarbejder vil hurtigere blive integreret i virksomheden og dermed hurtigere føle, at vedkommende er med til at lave det, der rent faktisk forventes. Samtidig vil virksomheden hurtigere opleve en engageret medarbejder, der sammen med de andre ansatte arbejder for at opfylde virksomheden mål.

Der findes en masse forskellige bud på, hvordan en onboadring-program ser ud. Der er sågar virksomheder, der hjælper andre virksomheder med optimal onboarding. Hvilken tilgang man som virksomhed bør vælge handler om virksomhedens behov og forventninger til en onboarding-program.

Denne ordforklaring bringes til dig af iværksætter og foredragsholder Jonathan Løw. Du finder forklaringer på flere end 100 ord indenfor innovation, disruption, ledelse og innovation.

Onboarding
Share This