LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Management

Management omfatter administrationen af ​​en virksomhed og handler om at administrere og koordinere sine medarbejders indsats for at nå sine virksomhedsmål ved hjælp af de tilgængelige ressourcer, såsom finansielle, naturlige, teknologiske og menneskelige ressourcer. Der er fire grundlæggende elementer i management: planlægge, organisere, uddelegere og følge/administrere.

Større organisationer har generelt tre niveauer af management, som typisk organiseres i en hierarkisk struktur. De tre typer af management er:

Senior Managers

Senior Managers er medlemmerne af en bestyrelse og den administrerende direktør. De har ansvaret for at sætte de strategiske mål for virksomheden og træffe beslutninger om, hvordan virksomheden overordnet skal fungere.

Middle Managers

Middle Managers, der på dansk kaldes mellemledere, er ofte regionale ledere, afdelingschefer og distriktchefer, der fungerer som mere synlige ledere i det daglige arbejde. Middle Managers sørger for at virksomheden lever op til de strategiske mål.

Lower Managers

Lower Managers fungerer som tilsynsførende, der sørger for, at medarbejdernes arbejde bliver udført korrekt.

Med de mange forskellige typer af management følger også flere forskellige typer ar arbejdsområder. Management arbejder derfor både med planlægning, organisering, bemanding, ledelse, styring af den overordnede virksomhed og styring af en eller flere ansatte i virksomheden. Alle disse forskellige områder har det tilsammen, at det handler om at arbejde mod det samme mål.

Management må ikke forveksles med lederskab. Lederskab handler om at motivere de ansatte og få dem til at tro på virksomhedens vision og til at hjælpe virksomheden med at opfylde sine mål, mens management mere handler om at administrere og sikre driften – dog er der her også fokus på, at driften skal give mening i forhold til virksomheden strategiske mål. En leder kan sagtens praktisere både lederskab og management.

Denne ordforklaring bringes til dig af iværksætter og foredragsholder Jonathan Løw. Du finder forklaringer på flere end 100 ord indenfor innovation, disruption, ledelse og innovation.

Management
Share This