LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Lean startup

Lean startup anvendes ofte i forbindelse med iværksætteri og handler om at nedsætte risiko og ressourceforbrug, ved at sikre, at der er kunder til den løsning, man udvikler. Ved lean startup går man altså ind for at udvikle produkter, som forbrugerne allerede har udtrykt et ønske om, således at der allerede findes et marked for produktet, snarere end at udvikle et produkt, hvor man håber på, at et marked vil vokse omkring det.

For at man kan være sikker på, at man udvikler et produkt, der præcist opfylder kundernes behov er det vigtigt ved en Lean Starup, at man kontinuerligt i hele udviklingsprocessen er i dialog med sine kunder og derved løbende har mulighed for at tilpasse produktet.

I stedet for forretningsplaner bruger lean startups ofte en forretningsmodel baseret på hypoteser, som de løbende tester – gennem denne kontinuerlige kontakt med kunderne. Her har de mulighed for at teste reaktioner på områder som produktfunktioner, prissætningen, distribution og kundeforbruget. Hvis kunderne ikke reagerer som forventet, justeres opsætningen hurtigt for at begrænse tab og komme tilbage på sporet.

Ved Lean startup identificerer man først et problem, der skal løses. Herefter kan iværksættere fremlægge deres idé eller en prototype af produktet for potentielle kunder. Dermed undgår man som iværksætter at skulle bruge mange penge på en produktion, der viser sig at skulle ændre efter produktet er kommet på markedet. Det er altså hurtigere og billigere at anvende produktionsmetoden ved lean startup.

På trods af at navnet indikerer et startup, anvendes lean startup ikke kun ved etableringen af nye virksomheder. Selv en stor, etableret virksomhed kan bruge denne metode, når de ønsker at udvikle et nyt produkt eller forbedre et eksisterende.

Når det kommer til ansættelser adskiller Lean starup sig fra den traditionelle forretningsmodel. Lean startups ansætter medarbejdere, der er i stand til at lære, tilpasse sig og arbejde hurtigt, mens traditionelle virksomheder ofte ansætter medarbejdere baseret på erfaring og evner.

Denne ordforklaring bringes til dig af iværksætter og foredragsholder Jonathan Løw. Du finder forklaringer på flere end 100 ord indenfor innovation, disruption, ledelse og innovation.

Lean startup
Share This