LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Kunstig intelligens

Kunstig intelligens (AI) er et område inden for datalogi, der omhandler intelligente maskiner, der virker og reagerer som mennesker. Kunstig intelligens gør det muligt for maskiner at lære af erfaring, tilpasse sig nye input og udføre menneskelige opgaver. De fleste enheder med integreret kunstig intelligens er afhængige af læring og naturlig sprogbehandling for at kunne fungere. Ved hjælp af disse AI-teknologier kan computere trænes til at udføre specifikke opgaver ved at behandle store mængder data og genkende mønstre i data.

De mulige anvendelser af AI er utrolig brede både hvad angår brugen for private bruger og i virksomheder. Erhvervsmæssigt kan kunstig intelligens for eksempel optimere finansielle investeringer, identificere genetiske mutationer forbundet med sygdomme, fungere som chatbots, genkende mønstre og dermed kategorisere billeder, forudsige vejret og meget mere.

Kunstig intelligens (AI) har beføjelse til at forstyrre mange brancher. De fleste virksomheder er dog fortsat i sit tidlige stadie i brugen af kunstig intelligens, men der er et stigende antal eksempler, hvor teknologien bruges til at optimere systemer og processer både til selve virksomheden med også i forhold til forbrugerne.

At integrere kunstig intelligens i virksomheden kan både være en positiv og negativ udvikling. Hvis ikke teknologien anvendes hensigtsmæssigt, kan det være spild af penge, der kun ændrer få elementer i virksomheden uden at medføre oprigtig værdi. Men anvendes kunstig intelligens, så det er favorabelt for virksomheden, kan det både forbedre medarbejdernes effektivitet og give mere værdi for alle involverede i virksomheden, herunder forbrugerne.

Kunstig intelligens er forsat i stor udvikling og på sigt kommer denne teknologi til at fylde mere og mere. Derfor bør man som virksomhed også selv overveje mulighederne for at integrere kunstig intelligens.

Denne ordforklaring bringes til dig af iværksætter og foredragsholder Jonathan Løw. Du finder forklaringer på flere end 100 ord indenfor innovation, disruption, ledelse og innovation.

Kunstig intelligens (AI)
Share This