LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Kreativitet

Kreativitet er en handling, der gør nye og fantasifulde ideer til virkelighed. Kreativitet er karakteriseret ved evnen til at opfatte verden på nye måder, at finde skjulte mønstre, at skabe nye sammensætninger og løsninger. Kreativitet involverer to processer: tænkning og derefter produktion. Så kreativitet betyder simpelthen om at kunne komme med noget nyt.

De fleste mennesker forbinder kreativitet med kunsten som at skrive en roman, male et billede eller komponere musik. Men man kan også være kreativ uden nødvendigvis at være kunstner. Mange jobs kræver kreativ tænkning. Mulighederne for kreativ tænkning på arbejdspladsen strækker sig helt fra den indlysende kunstneriske stilling til den meget tekniske.

Et eksempel på kreativitet i virksomheder kunne eksempelvis være kreativ problemløsning. En kreativ problemløser vil finde nye løsninger, snarere end blot at identificere og implementere normen. Man kan for eksempel brainstorme nye måder at reducere energiforbruget, finde nye måder at reducere omkostninger og udvikle en strategi for en retssag, der skal forsvare en klient. Disse vil alle kræve kreativ tænkning i virksomheden.

Nogle mennesker er naturligvis mere kreative end andre, men kreativ tænkning kan styrkes med praksis. Man kan øve kreativ tænkning ved eksempelvis at løse gåder, male, spille musik og ved at være opmærksom på (og give slip på) sine antagelser osv.

Begrebet ’kreativitet’ bliver ofte forbundet eller endda erstattet med begrebet ’innovation’ – og omvendt. Kreativitet og innovation er da også to fænomener, der kan som en og samme, men dette er altså ikke tilfældet. Grundlæggende handler kreativitet om selve skabelsesprocessen, mens innovation fokuserer på produktet heraf. For at et produkt kan betegnet som innovativt, skal det skabe merværdi for virksomheden og dens kerneområder. Kreative processor kan også medføre nye produkter, men ikke nødvendigvis nyttige og værdiskabende produkter.

Innovation opstår altså med afsæt i en kreativ proces, mens det langt fra er alle kreative processer, der ender ud i produkter, der vil skabe mere værdi for virksomheden.

Denne ordforklaring bringes til dig af iværksætter og foredragsholder Jonathan Løw. Du finder forklaringer på flere end 100 ord indenfor innovation, disruption, ledelse og innovation.

Kreativitet
Share This