LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Innovationskultur

Innovation sker ikke af sig selv. Hvis man som virksomhed ønsker at forny sig, skal der først skabes en innovationskultur, der imødekommer og opfordrer til samarbejde, kreativitet en positiv arbejdsstil, der skaber flere muligheder for den enkelte medarbejder. En medarbejder, der ikke tror på egne ideer, vil aldrig dele disse med virksomheden. Medarbejderne har brug for at vide, at de betyder noget og at deres ideer betyder noget samt at deres bidrag vil være en positiv tilføjelse til virksomheden. Det er netop det, der skal til for at skabe en innovationskultur. Ved en innovationskultur vil der både være yderligere værdi for virksomheden og for den enkelte medarbejder. Virksomhedens ledelse vil få ideer fra medarbejderne, hvilket kan være helt nye ideer, som ledelsen ikke selv var kommet på. Samtidig vil det skabe mere engagerede medarbejdere, der formentlig er mere samarbejdsvillige, når ideerne skal implementeres.

Netop ideer er en vigtig del af innovationskulturen. Faktisk kan en innovationskultur ikke fungere uden ideer og kreative problemløsninger. I en gennemført innovationskultur er alle medarbejders ideer ligevægtige, hvorfor alle ideer skal overvejes omhyggeligt, før de muligvis kasseres. I en sådan innovationskultur vil medarbejdere i alle funktioner være villige til at byde ind med deres ideer, fordi de ved, at ideerne vil blive værdsat og at deres ideer vil blive implementeret, hvis de fungerer.

Erhvervsledere skal give deres ansatte mulighed for at eksperimentere mere og udvikle prototyper, der mislykkedes, før de går på markedet. Nye processer skal udvikles for at kunne skabe en dybere forståelse for kunderne og levere mere af det, kunderne ønsker. I en innovationskultur er det derfor vigtigt, at medarbejderne og ledelsen samarbejder om at integrere nye ideer. Samtidig er der et behov for, at begge parter er fleksible og nysgerrige på sin omverden.

En innovationskultur skaber et miljø, hvor kreativitet er velkommen samt et miljø, hvor der er plads til at tage visse risici. Ingen af medarbejderne skal være udelukket fra processen. Fremskridt er lige så simpelt som at forstå det næste trin i processen og at være villig til at arbejde indenfor det.

Denne ordforklaring bringes til dig af iværksætter og foredragsholder Jonathan Løw. Du finder forklaringer på flere end 100 ord indenfor innovation, disruption, ledelse og innovation.

Innovationskultur
Share This