LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Industri 4.0

Industri 4.0 er over os. Et skifte, der introducerer alt fra teknologi med kunstig intelligens til avanceret robotteknologi til selvkørende køretøjer. Industri 4.0 vil radikalt forbedre produktivitetsniveauet i mange brancher, forbedre kvaliteten, sikkerheden og miljøpåvirkningerne.

Mens industri 3.0 fokuserede på automatisering af maskiner og processer, hvor både robotter og maskiner begyndte at erstatte menneskelige arbejdskraft, er industri 4.0 kendetegnet ved en helt ny måde at integrere computersystemer og automatisering.

Ved insurti 4.0 er robotter tilsluttet eksterne computersystemer, der er udstyret med maskinindlæring, hvilket gør robotten i stand til at lære og handle med meget lidt hjælp fra menneskelige operatører.

Industri 4.0 introducerer teknologiske systemer, der overvåger de fysiske processer fra eksempelvis fabrikker, der gør det muligt at træffe decentrale beslutninger. De teknologiske systemer bliver en uadskillelig del af den interne arbejdsgang, der blandt andet også muliggør at mennesker kan kommunikere og samarbejde i realtid via trådløse teknologier.

 • For at en fabrik eller et system skal betragtes som Industri 4.0 skal det omfatte:
 • Maskiner, enheder, sensorer og personer, der forbinder og kommunikerer med hinanden
 • Teknologiske systemer, der skaber en virtuel kopi af den fysiske verden
 • Teknologi, der hjælper mennesker med opgaver, der er for vanskelige eller usikre for mennesker
 • Maskiner med cyber-fysiske systemer. Cyber-fysiske systemer produktionsanlæg, som er meget fleksible og kan hurtigt konfigureres, så de kan udføre mange forskellige typer opgaver

Ønsker man som virksomhed at blive en del af industri 4.0, er der nogle udfordringer, som man bør være opmærksom på:

 • Datasikkerhedsproblemer øges ved at integrere nye systemer
 • En høj grad af stabilitet i netværket er nødvendigt for succesfuld cyber-fysiske systemer
 • Opretholdelse af integriteten af ​​produktionsprocessen med mindre menneskeligt tilsyn kan blive en udfordring
 • Tab af højtbetalende menneskelige jobs, når nye automatiseringer introduceres
 • Tekniske produktionsfejl, der kan forårsage dyre produktionsfejl
 • Der er mangel på erfaring og arbejdskraft til at skabe og implementere disse systemer

Dog skal man huske på, at der altid vil være udfordringer ved at gå fra en tilstand til en ny – og derfor ikke lade sig afskrække af disse udfordringer. Fordele ved industri 4.0 kan for nogle virksomheder nemlig opveje alle udfordringer og rent faktisk være til stor gavn. I farlige arbejdsmiljøer kan de ansattes sundhed og sikkerhed forbedres dramatisk. Forsyningskæder kan lettere styres, når der er data på alle niveauer i fremstillings- og leveringsprocessen. Computerstyring kan producere meget mere pålidelig og ensartet produktivitet og output. Og resultaterne kan for mange af virksomhederne øge omsætningen, markedsandelen og overskuddet.

Denne ordforklaring bringes til dig af iværksætter og foredragsholder Jonathan Løw. Du finder forklaringer på flere end 100 ord indenfor innovation, disruption, ledelse og innovation.

Industri 4.0
Share This