LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Impact Investment

Impact investment er investeringer, der bliver lavet af virksomheder, organisationer og fonde, der har til formål at skabe målbar, social og miljømæssig værdi sammen med et økonomisk afkast. Denne form for investering giver kapital til at løse sociale eller miljømæssige problemer, hvorfor det for investorerne ikke kun handler om økonomiske afkast. Impact investments kan både foregå i startups og allerede etablerede virksomheder.

De områder, der ofte foretages impact investments i er:

  • Sundhed og behandling af syge personer
  • Miljø og naturbevarelse
  • Uddannelse og kompetencetræning
  • Økonomisk og erhvervsforståelse
  • Landbrug og adgang til fødevarer

Impact investors søger derfor virksomheder, organisationer, startups, fonde osv., der aktivt driver et samfundsmæssigt ansvar og hvori de kan se potentiale til at få et økonomisk afkast. Begge disse elementer skal være til stede før der er tale om impact investments.

En voksende tendens er, at det er vigtigt at forstå og tage ansvar for konsekvenserne af vores handlinger. At vi har et ansvar for at passe på vores planet. Derfor ser vi også flere og flere samfundsansvarlige startups få succes. Men hensigten med impact investments er ikke begrænset til at skabe en sundere planet. Impact investments kan være med til at udrydde fattigdom, udrydde sult, opnå større fødevaresikkerhed, udvide adgangen til sundhed og uddannelse, opnå ligestilling mellem kønnene og sikre retfærdighed og fremme fred – for blot at nævne nogle få mål. Og det er nogle områder, der kan arbejdes med overalt i verden.

På grund af den øgede fokus på at passe på vores planet og på hinanden, vil der fortsat komme flere startups, der tager ansvar for samfundet og miljøet. Og på grund af deres øgede succes, tiltrækker sådanne virksomheder og flere og flere investorer til. Derfor forventes antallet af impact investments også at stige markant i de kommende år.

Denne ordforklaring bringes til dig af iværksætter og foredragsholder Jonathan Løw. Du finder forklaringer på flere end 100 ord indenfor innovation, disruption, ledelse og innovation.

Impact Investment
Share This