LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Go-to-market strategi

En go-to-market strategi handler om, hvordan man som virksomhed påtænker at erobre et givent marked.

En go-to-market strategi kan inkludere planerne for markedsføring, salg, presse, distribution etc.

En god go-to-market strategi sikrer prioritering af indsatsen i forhold til at skabe bedre muligheder for salg samt opnå en langvarig konkurrencefordel.

Denne ordforklaring bringes til dig af iværksætter og foredragsholder Jonathan Løw. Du finder forklaringer på flere end 100 ord indenfor innovation, disruption, ledelse og innovation.

Go-to-market strategi
Share This