LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Forandringsparat

75% af danske virksomheder mener, at et af de vigtigste konkurrenceparameter er, at virksomheden er forandringsparat. Dog mener 52% af danske ledere, at de ikke lever op til dette krav. At være en forandringsparat virksomheden forudsætter nemlig stor selvstændighed hos medarbejderne og store krav til ledelsen, der skal sørge for at implementere forandringen i virksomheden.

Et af de vigtigste elementer inden for forandringsledelse er, hvor forandringsparat virksomheden er. En virksomhed, der er forandringsparat er både motiveret for og i stand til at skifte retning, hvilket er med til at give virksomheden er klar fordel i forhold til en konkurrent, der ikke er forandringsparate. Både ledere og medarbejdere spiller en vigtig rolle, når det er tid til forandring i virksomheden. For ledelsen er det særlig vigtigt, at de er åbne for forandringer – at de er nysgerrige på eksempelvis nye teknologier, der kan have en positiv effektiv på arbejdsgange, økonomien, sikkerheden osv. Forandringen starter derfor ved ledelsen, der skal anerkende, at der er brug for forandringen. Dernæst er det essentielt for ledelsen at sikre sig, at også medarbejder bliver forretningsparate.

Er medarbejderne imod forandring i virksomheden kan det hænge sammen med et lavt informationsniveau. Derfor er det vigtigt at ledelsen er opmærksomme på at informere alle medarbejdere omkring forandringen inden den indtræffer samt hvilke fordele og konkrete forskelle denne forandring vil medføre. Er medarbejderne informeret tilstrækkeligt omkring alle de fordele der både vil være økonomisk og personligt, vil virksomheden formentlig opleve mere motiverede medarbejdere, der samarbejder for at implementere forandringen fremfor at modarbejde forandringen.

Ledelsen arbejde for at gøre virksomheden handler altså om at informere og kommunikere med medarbejderne omkring forandringer. Det er ledelsens ansvar at medarbejderne har et positivt syn på forandringerne. Det er helt naturligt at medarbejdere i første omgang vil føle frygt overfor forandringer – frygt for at miste deres job og måske skulle gå ned i løn og derfor skal ledelsen sørge for at informere tilstrækkeligt omkring alle detaljer, så medarbejderne bliver forandringsparate.

Formår man som virksomhed ikke at blive forandringsparat kan det have store konsekvenser. Alting er i konstant forandring og derfor skal virksomheder også være det for fortsat at være relevante og interessante for omverdenen.

Denne ordforklaring bringes til dig af iværksætter og foredragsholder Jonathan Løw. Du finder forklaringer på flere end 100 ord indenfor innovation, disruption, ledelse og innovation.

Forandringsparat
Share This