LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Forandringsledelse

Verden ændrer sig hele tiden og både nye teknologier, nye love og mange andre ting kommer hele tiden til. Alle disse nye elementer er med til at ændre på, hvordan verden ser ud. For at kunne følge med og hele tiden være relevant for omverdenen er det derfor også nødvendigt for virksomheder at følge denne udvikling. Denne forandring gælder hele virksomheden – alle arbejdsgange, produkter, medarbejdere osv.

En succesfuld forandring kræver ledelse

Som leder er det derfor vigtigt at få din virksomhed til at følge med og hele tiden sørge for, at den er i bevægelse. Men hvordan skal du gribe forandringerne an? Det er netop det forandringsledelse går ud på. Forandringsledelse handler kort fortalt om lederens evner til at håndtere forandringer på en god måde. Det er nemlig vigtigt, at forandringerne ledes korrekt, så medarbejderne følger med, når forandringen sker.

Ingen forandringsproces er ens og derfor er det svært at give et konkret svar på, hvordan man skal gribe forandringsledelse an. Der er dog nogle gennemgående og overordnede elementer, der ofte går igen ved god forandringsledelse:

  • Planlæg forandringen og hvordan den skal foregå. Hav også fokus på, hvordan ledelsen skal agere optimalt.
  • Er virksomheden klar til forandring? Undersøg hvor parat din virksomhed er til forandringen og sørg for at gå ned i alle detaljer
  • Kommuniker med hele virksomheden og sørg for, at fortælle hvorfor forandringen er nødvendig og hvad, den bidrager med i virksomheden – både på et økonomisk og et personligt plan
  • Identificer hvilke nye kompetencer og ressourcer, der er behov for og om de nuværende medarbejdere har brug for at lære nye kompetencer eller få nye arbejdsopgaver.
  • Involver medarbejderne og vær åben om, hvordan hele processen vil foregå
  • Involver medarbejderne og sørg for at informere dem om nye krav, samt hvordan hele processen skal forløbe.
  • Implementer forandringen – og hold fast i den. Diskuter og analyser resultaterne og sørg for, at holde medarbejderne opdateret

Forandringsledelse er ikke altid let og der er ingen garanti for, at medarbejderne eller omverdenen mener, at der er behov for forandring. Derfor er kommunikationen i forandringsledelse ekstremt vigtigt – både kommunikationen til medarbejderne, men også til hele ledelsen og interessenter. En god forandringsledelse kræver derfor en god forandringskommunikation, der foregår i selve forandringsperioden. For at hele virksomheden skal gå i samme retning er det vigtigt at få alle medarbejderne med – og derfor skal medarbejderne også være opsatte på forandringerne og motiveret til måske at skulle enten tilegne sig nye kompetencer eller arbejdsopgaver.

Denne ordforklaring bringes til dig af iværksætter og foredragsholder Jonathan Løw. Du finder forklaringer på flere end 100 ord indenfor innovation, disruption, ledelse og innovation.

Forandringsledelse
Share This