LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

First mover advantage (FMA)

First-mover advangtage vil sige, at en given virksomheden opnår en fordel ved at være de største med et produkt eller en service på et marked (first moving). Det kan også dække over en teknologisk førerposition i en branche.

FMA er nogle gange en fordel, eftersom det kan gøre det sværere for andre at komme ind på markedet, hvis en virksomhed allerede har etableret sig der og sat sig på de væsentligste kundesegmenter, medieagendaen etc.

Omfendt oplever man dog også tit, at det for first-movers kan være dyrt og svært at “vænne” forbrugerne/kunderne til deres nytænkende produkter, hvorfor man også taler om en second-mover advantage – som da Skype eksempelvis kom på markedet. Her fandtes allerede mange lignende tjenester, men ingen havde rigtig slået igennem. Skype havde imidlertid lært af deres fejl og kunne med en overlegen brugerflade revolutionere markedet for (udlands)telefoni.

Denne ordforklaring bringes til dig af iværksætter og foredragsholder Jonathan Løw. Du finder forklaringer på flere end 100 ord indenfor innovation, disruption, ledelse og innovation.

First mover adventage
Share This