LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Eksponentielle organisationer

Eksponentielle organisationer er en ny type virksomheder, der udvikler sig anderledes end vi er vant til og vækster mere end ti gange så hurtigt sammenlignet med traditionelle virksomheder.

Begrebet ‘eksponentielle organisationer’ blev for første gang introduceret og defineret I 2014 af Salim Ismail, Michael S. Malone og Yuri van Geest i deres bog ’Exponential Organizations: Why New Organizations Are Ten Times Better, Faster, Cheaper Than Yours (and What to Do About It)’. Exponential Organizations blev skrevet som en vejledning til at navigere i den ændrede tilgang til det at styre en virksomhed, der kommer på baggrund af alle de nye muligheder som teknologien giver os. I bogen beskrives det hvordan eksponentielle organisationer fastlægger rammerne for, hvordan man kan tilpasse sig og trives på et marked af overflod. Eksponentielle organisationer består af nye organisatoriske strukturer, der udnytter den eksponentielle teknologi og et hele tiden skiftende marked.

I bogen defineres de traditionelle organisationer som lineære organisationer, der står i modsætning til eksponentielle organisationer. Ifølge forfatterne er en lineær organisation en, der tænker lineært, hvor driften er lineær og man måler succes lineært. Det skal dog lige understreges, at lineære organisationer også kan være succesfulde.

Lineære organisationer vil være begrænset af ressourcer, mens eksponentielle organisationer tænker ud af boksen og anvender de ressourcer, der er allerflest af.

Et eksempel på lineær og eksponentielle organisationer kunne være en hotelkæde, der typisk vil være en lineær organisation. Hver gang hotelkæden ønsker at åbne et nyt hotel skal de enten bygge et helt nyt hotel eller købe en eksisterende ejendom. Det er nødvendigt at ansætte personale til madlavning, rengøring og administrativt arbejde. Der skal betales for renovering og vedligeholdelse og andre mulige periodiske problemer, der kan opstå. Vækst er naturligvis muligt inden for disse rammer, men det er med udgangspunkt i en lineær arbejdsgang.

I modsætning til hotelkæden, har vi Airbnb som en eksponentiel organisation. Airbnb ejer ikke nogen ejendom, men har allerede samlet over 1 million boliger i mere end 34.000 byer og er blevet vurderet til at have en værdi på 20 milliarder USD. Airbnb er designet til hurtig vækst og virksomheden anvender ressourcer, der allerede er klar og anvendelige for brugerne. Og det er netop det, der i denne sammenhæng gør Airbnb til en eksponentiel organisation; fordi de udnytter det, der allerede er meget af – i dette tilfælde faste boliger.

Ifølge forfatterne til den omtalte bog, vil mange af de traditionelle, lineære virksomheder være helt væk om 10 år, hvis ikke de bliver en del af den eksponentielle udvikling. De vil blive udkonkurreret af alle de startups, der har fundet ud af, at det er en klar fordel at være en eksponentiel organisation. For at traditionelle virksomheder kan følge med, er det nødvendigt at øge sin agilitet, at tænke ud af boksen og turde at tænke i nye innovative retninger.

Denne ordforklaring bringes til dig af iværksætter og foredragsholder Jonathan Løw. Du finder forklaringer på flere end 100 ord indenfor innovation, disruption, ledelse og innovation.

Eksponentielle organisationer
Share This