LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Distributed Ledgers

Distributed Ledgers, eller distribuerede systemer, er et digitalt system, der varetager deling og synkronisering af transaktioner på tværs af netværk. Transaktionerne registreres flere steder på samme tid, så flere kan få adgang til informationerne via en identisk kopi. I modsætning til traditionelle databaser har distributed ledgers ingen central datalager eller administrationsfunktioner.

De fleste virksomheder bruger en centraliseret database, der findes på et fast sted, hvilket er modsætningen til distributed ledgers, hvor data er distribueret flere steder. Der er flere fordele ved at anvende distributed ledgers fremfor et traditionelt centraliseret system:

  • Det kan gennemføre transaktioner i næsten realtid og derfor hurtigere end mange af de traditionelle transaktionsmetoder
  • Der er mindre risiko for fejl og mistet data, da data er delt og gemt af et større netværk
  • Distributed ledgers kan formentlig opbygges og drives ved langt lavere omkostninger, da systemerne er mindre komplekse
  • Det giver en billig og nem måde at verificere og revidere transaktioner på, som derefter bliver sporbare og gennemsigtige, hvilket er væsentlige elementer i bekæmpelsen af ​​cybercrime

Der synes at være meget forvirring om forskellene mellem blockchain og disrubted ledgers. Blockchain har dog fået større opmærksomhed for nylig takket være Bitcoin, mens distributed ledgers ikke har fået samme fokus – men faktisk er det to begreber, der hænger uadskilleligt sammen. En ganske simpel forklaring på sammenhængen mellem disse to begreber er, at blockchain går ind under disrubted ledger-teknologien og er også den mest kendte inden for denne teknologi. Læs mere om Blockchain her

Fortalere for disrubted ledgers mener, at distributed ledgers kan anvendes på flere områder, herunder offentlige og forretningsmæssige transaktioner. Man mener, at distributed ledgers kan bruges til både skatteopkrævninger, ejendomshandelstransaktioner, distribution af sociale ydelser og ligefrem stemmeafgivelser. Samtidig menes det også, at distributed ledgers kan bruges til at behandle og udføre juridiske dokumenter og andre lignende udvekslinger.

Fremtiden for distributed ledgers-teknologi

Hvorvidt distributed ledgers, som blockchain, vil revolutionere, hvordan regeringer, institutioner og industrier arbejder, er et fortsat ubesvaret spørgsmål. Flere presse har stillet spørgsmålstegn ved, om distributed ledger-teknologier, som den eksisterer nu, er tilstrækkelig pålidelig til at blive anvendt i alle mulige henseender.

Denne ordforklaring bringes til dig af iværksætter og foredragsholder Jonathan Løw. Du finder forklaringer på flere end 100 ord indenfor innovation, disruption, ledelse og innovation.

Distributed Ledgers
Share This