LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Disruptive innovation

Disruptive innovation blev introduceret af Clayton Christensen i Harvard Business Review i 1995. Christensen beskrev disruptive innovation som noget der sker, når startups eller andre mindre virksomheder disrupter de større virksomheder. Disruptive innovation handler om at tilbyde nye produkter med bedre funktionalitet eller bedre brugeroplevelse og til en lavere pris end de store virksomheders produkter, hvilket vil have den betydning at markedet ændrer sig.

Et eksempel på dette er Netflix, der kan anses som en disruptive innovation. Netflix blev lanceret i 1997 som et udlejningsfirma for postordrefilm. Her fokuserede Netflix på en nichemålgruppe, der var villige til at vente på posten for at få den film, de ønskede. Efterhånden som virksomheden optimerede sin forretningsmodel blev kundebasen større. Da Netflix pludselig tilbød en let tilgængelig streamingtjeneste, førte det til en stor ændring i den måde, som vi lejer film på. En adfærdsændring, der i sidste ende var med til at udkonkurrere den tidligere filmudlejningsgigant, Blockbuster.

Disruptive innovation er altså indførelsen af et produkt eller en tjeneste på et etableret marked, hvor det nye produkt har bedre funktioner og generelt lavere omkostninger end de eksisterende tilbud, hvilket betyder at markedet og forbrugernes behov ændres.

Ifølge Christensens teori om disruptive innovation er de etablerede virksomheder selv skyld i de omstændigheder, der tillader andre virksomheder at skabe den disruptive innovation. Når virksomheder fokuserer på at forbedre deres produkter for at imødekomme deres største (og mest rentable) kunders behov har det den betydning, at produkterne ikke passer til de øvrige og mindre kunders behov. Dette giver mulighed for, at nye virksomheder kan komme på banen og tilbyde relevante produkter til den oversete gruppe af kunder, som de nye virksomheder derefter kan bygge videre på.

Christensen påpeger, at disruptive innovation er en proces, hvor selve forstyrrelsen (disruption) sker, når det den nye virksomheds produkt eller tjeneste bliver det vigtigste valg for kunden, der herefter fortrænger den etablerede virksomheds produkter eller service.

I dag bruger mange i erhvervslivet begrebet til at beskrive innovationer, især de teknologiske innovationer, der revolutionerer markedet. Men selv her er der uenigheder om, hvad der udgør disruptive innovation. Andre definerer disruptive innovation som noget, der skaber ny værdi ved at indføre nye eller forbedrede produkter eller tjenester, der ikke var forventet af de etablerede konkurrenter. Christensen har dog påpeget, at teorien om disruptive innovation er blevet groft misforstået og anvendt for hyppigt til at beskrive enhver situation, hvor et marked ændres og etablerede succesfulde virksomheder snubler.

Denne ordforklaring bringes til dig af iværksætter og foredragsholder Jonathan Løw. Du finder forklaringer på flere end 100 ord indenfor innovation, disruption, ledelse og innovation.

Disruptive innovation
Share This