LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Crowdsourcing

Crowdsourcing er en sammenlægning af ’crowd’ og ’outsourcing’ og betyder grundlæggende, at virksomheder oursourcer opgaver til en udvalgt gruppe af mennesker.

Konceptet crowdsourcing handler om at drage nytte af erfaringer, ideer, kompetencer, midler mm. fra en stor gruppe af mennesker. Både for at kunne udvikle og skabe nye produkter men også i forbindelse finansieringen af dette.

At en virksomhed vælger at crowdsource kan også anses som en fordeling af en ​​problemløsning. Hvis en virksomhed eksempelvis har brug for finansiering til et projekt, markedsføringsindhold til en kommende kampagne eller endda forskning på et nyt produkt, er den store gruppe af mennesker en stærk ressource, der kan generere store mængder penge, ideer og nyttig viden. Crowdsourcing bruger derfor kollektiv intelligens, indsamlet fra den udvalgte gruppe af mennesker, til at gennemføre udvalgte arbejdsopgaver, der ellers ville have været udført af virksomheden selv eller en ekstern leverandør. Det betyder altså at virksomheden kan spare penge på de outsourcede opgaver.

Der findes flere forskellige former for crowdsourcing. De tre mest populære crowdsourcing-metoder beskrevet her:

Crowdfunding

I stedet for at lede efter investorer, der kan finansiere et projekt, giver crowdfunding mulighed for, at virksomheder kan rejse penge til projektet ved at indsamle bidrag fra en større gruppe mennesker typisk via en online platform.

Crowdcontests

Måske har virksomheden brug for et nyt logo eller har besluttet sig for at integrere en blog med korte historier. Ved hjælp af crowdcontests har virksomheden så mulighed for at invitere fx grafikere og tekstforfattere til at deltage i en konkurrence, hvor deltagerne kan arbejde på projektet og herefter sende deres bud til virksomheden. Virksomheden bestemmer herefter hvilket bud, der er det bedste og belønner herefter personen med det bedste bud.

Mikrotasking

Denne form for crowdsourcing handler om at opdele en stor opgave i mange små arbejdsopgaver, der herefter kan tildeles en gruppe af mennesker. Hvis en virksomheden for eksempel har 5000 billeder, der skal have tilknyttet en tekst, kan man spørge 5000 individuelle personer om at tilføje en tekst til et billede. Med mikrotasking kan en virksomhed forvente at se resultater inden for blot få minutter. Mikrotaskning kan omfatte opgaver som scanning af billeder, korrekturlæsning, transskribering af lydfiler mm.

For at en virksomhed kan være konkurrencedygtig er det nødvendigt hele tiden at indsamle og skabe ny viden, der omsættes i og til virksomhedens produkter, ydelser etc. Ofte skabes denne nye viden udenfor den enkelte virksomhed, hvorfor man er nødt til at finde på metoder til at få fat i denne viden. Og det er jo netop dét crowdsourcing kan hjælpe med. Da crowdsourcing kan hjælpe virksomheder med eksempelvis at anskaffe værdifuld viden hos mange forskellige grupper af mennesker, er metoden blevet en essentiel innovationsdriver – og undersøgelser viser, at flere og flere danske virksomheder hopper med på bølgen.

Den største fordel ved crowdsourcing er, at det er muligt at opnå bedre kvalitetsresultater, da flere mennesker byder ind med deres bedste ideer og færdigheder. Crowdsourcing giver virksomheden mulighed for at vælge det bedste input ud fra alt det indhold, de har modtaget. En anden fordel er også, at resultaterne kan leveres hurtigere end traditionelle metoder, da crowdsourcing jo er delt ud til flere forskellige personer.

Denne ordforklaring bringes til dig af iværksætter og foredragsholder Jonathan Løw. Du finder forklaringer på flere end 100 ord indenfor innovation, disruption, ledelse og innovation.

Crowdsourcing
Share This