LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Churn-rate

Churn-raten er den procentdel af en virksomheds kundebase, der i en given periode har valgt at skifte leverandør. Jo lavere churn rate, jo bedre.

Churn raten er altså en indikator for, hvor loyal virksomhedens kundebase er, og hvordan den udvikler sig som helhed eller segmentvis.

Én af de brancher, hvor man har oplevet ekstremt høje churn-rates, er eksempelvis mobilbranchen, da branchen er meget aggressiv på både priser og abonnementer, ligesom det er forholdsvis let for forbrugerne at skifte leverandør. Omvendt er eksempelvis churn-raten indenfor banksektoren forholdsvis beskeden.

Denne ordforklaring bringes til dig af iværksætter og foredragsholder Jonathan Løw. Du finder forklaringer på flere end 100 ord indenfor innovation, disruption, ledelse og innovation.

Churn-rate
Share This