LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Cash flow

Ordene “cash flow” betegner en opgørelse over virksomhedens indbetalinger og udbetalinger over en bestemt tidsperiode.

Pengestrømmen (cash flowet) kan fungere som en hurtig indikator for, hvordan en virksomheds likviditet ændrer sig. Pengestrøm kan eksempelvis være ydelser på en langfristet gæld eller indbetalinger fra en varedebitor.

Når en virksomhed skal analysere pengestrømmen i organisationen, kan der foretages en pengestrømsopgørelse. Denne giver virksomheden et indblik i den økonomiske tilstand.

Pengestrømmen fortæller om virksomheden er likvid og dermed er i stand til at betale sine kreditorer og udbetale udbytte. Hvis der mangler likviditet i virksomheden vurderes det, om der er behov for ekstern finansiering.

Denne ordforklaring bringes til dig af iværksætter og foredragsholder Jonathan Løw. Du finder forklaringer på flere end 100 ord indenfor innovation, disruption, ledelse og innovation.

Cash flow
Share This