LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Business Model Canvas

Siden Alexander Osterwalder og Yves Pigneur i 2010 publicerede bogen Business Model Generation, har Osterwalder sat dagsordenen for, hvordan man på en enkel og effektiv måde kan arbejde med sin forretningsplan og forretning som iværksætter eller etableret virksomhed/organisation.

Især uddannelsessystemet har i stort omfang taget Business Model Canvas til sig, men også indenfor iværksætteri, investering og innovation bruger vi oftere og oftere dette glimrende og simple værktøj til at skabe overblik, beregne konsekvenser og se muligheder.

For dig som iværksætter, virksomhed eller organisation kan du bruge dette Business Model Canvas til dels at skabe et overblik over din forretningsmodel og dels som et dynamisk værktøj til hele tiden at afsøge mulighederne for, hvordan du kan udvikle din forretning og organisation.

Du kan læse meget mere om Business Model Canvas i Osterwalders glimrende bog, men jeg har for at give dig en enkel introduktion til værktøjet kort introduceret de enkelte elementer af kanvasset nedenfor.

Det helt afgørende er, at du husker på, at Business Model Canvas aldrig har været tænkt som en enkel udgave af en forretningsplan. Hvor en forretningsplan ofte risikerer at blive statisk og havne i skrivebordsskuffen, så er kanvasset et dynamisk forretningsudviklingsværktøj.

Når du begynder at lege med det, vil du erfare, at ændringer i ét område af din virksomhed vil få konsekvenser på mange af de andre felter i kanvasset. Det er netop denne læring, der er essentiel. Forståelsen af, at små ændringer ét sted kan have store konsekvenser, både positive og negative, et andet. Husk på dette så du ikke ser kanvasset som blot endnu et teoretisk værktøj til at beskrive din idé eller business.

Værdifaktorer

Hvilken værdi eller værdier skaber du, som andre vil være villige til at betale penge for? Værdiskabelse behøver ikke at være et fysisk produkt. Det kan også være en service, en oplevelse eller en proces. På engelsk anvendes begrebet ”Value Proposition”, og dette markerer en vigtig fokusering.

Hvis du eksempelvis producerer en mobiltelefon, så er det ikke mobiltelefonen, du sælger. Det er muligheden for at tale med andre mennesker på lang afstand, muligheden for at handle via nettet, muligheden for at være forbundet med venner, familie og kolleger hele tiden. Værdiskabelse er altså meget mere end produktet i sig selv, og det er vigtigt også for din markedsføring og kommunikation af den værdi, du skaber.

Fokus bør således være på, hvilken værdi du skaber for kunden, og dette er netop forskellen på en idé og en forretningsidé. Hvor en ”app” eksempelvis er selve produktet eller servicen, så er det de ting, som denne app gør brugerne i stand til, der er den reelle værdiskabelse.

Kunderne

Hvad er karakteristisk for de kunder, som du gerne vil gøre tilfredse med dit produkt? Det er de færreste, der kan lave et produkt eller en ydelse, der passer lige godt til alle. Kundesegmenter er en præcisering af, hvem der er mest entusiastiske og får mest værdi ud af at købe dit produkt eller din service.

Indtægter

Hvordan betaler man for dit produkt eller din ydelse? Køber man dit produkt på traditionel vis, eller sælger du det f.eks. via abonnement, leasing eller som licens. At der er nogen, der betaler for noget, er i sagens natur kernen i din forretning sammen med kunder og produkt.

Vejen til kunderne

Hvor skal dine kunder finde dit produkt? Sælger du direkte og personligt til kunden, eller bruger du mellemhandlere, netbutikker osv. Og hvor finder man information om dit produkt? I pressen, på din hjemmeside? Hos forhandlerne?

Hvis du udbyder en service, hvordan ser markedet så ud? Kan du overveje at bruge dit netværk på alternative måder, og skal du eksempelvis iværksætte viral marketing, events eller noget helt tredje?

Kunderelationer

Hvordan betjener du kunderne? Og hvad foretrække kunderne? Har du husket at lytte højere til dine kunder og forstå, hvordan du skaber den bedst mulige og langvarige relation til dem?

Aktiviteter

Som du måske har bemærket, har forretningsmodellen indtil nu handlet meget om kunderne og salget, men der skal naturligvis også en virksomhed til at levere produkterne og kundeværdien. Det er de næste elementer i forretningsmodellen…

Feltet Aktiviteter skal indeholde de opgaver, du skal løse, for at din forretning fungerer. Det lyder måske indlysende, men både Arla, Netto og i princippet også gårdbutikker kan sælge mælk. Men her er kerneaktiviteterne henholdsvis industriel produktion, logistik og butiksdrift samt kvægdrift og malkning. Aktiviteterne er altså de primære opgaver, som din virksomhed skal mestre. Derfor åbner dette felt også op for refleksioner omkring, hvad du evt. skal købe andre til at gøre og hjælpe dig med.

Ressourcer

Hvilke ressourcer kan du trække på, når aktiviteterne skal udføres? Der kan være tale om f.eks. fysiske ressourcer som lokaler og udstyr, finansielle ressourcer som lån og egenfinansiering, menneskelige ressourcer i form af de personer, der er involveret samt immaterielle ressourcer som knowhow m.m.

Partnere

Hvem har du indgået forpligtende partnerskaber med? Det kan være andre virksomheder, som du samarbejder med om markedsføring, produktudvikling, indkøb osv.

Omkostninger

Hvad er de dominerende omkostninger? Er det primært variable, eller er der også store faste omkostninger? Og er der store udviklings- eller opstartsomkostninger? Og kan man opnå stordriftsfordele ved vækst, eller betyder det bare flere omkostninger? Som det sidste punkt giver omkostningerne et overblik over, hvad det vil koste at starte og drive virksomheden – og dermed også om det er en forretning.

Hvis burn-raten eksempelvis er for høj i forhold til virksomhedens likviditet, så oplever man typisk forsøg på at reducere burn-rate, hvilket kan ske i form af afskedigelser, mindre udgifter til markedsføring og i det hele taget reducering af virksomhedens faste månedlige udgifter.

Denne ordforklaring bringes til dig af iværksætter og foredragsholder Jonathan Løw. Du finder forklaringer på flere end 100 ord indenfor innovation, disruption, ledelse og innovation.

Business Model Canvas
Share This