LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Business Angel

At få hjælp fra en Business Angel kan have væsentlig betydning for en virksomhed. Det kan have betydning for, hvor hurtigt start-ups kommer i gang med at omsætte og for etablerede virksomheder kan det betyde, om de kan blive i stand til at vækste.

En Business Angel er typisk en velhavende person, der ønsker at hjælpe iværksættere med at lykkes med en forretningsidé ved at investere. For iværksættere, der får den type hjælp kan det betyde, at deres virksomhed kan udvikle sig til en levedygtig virksomhed – både ved hjælp af den økonomiske hjælp, men også fordi en Business Angel ofte også er interesseret i at blive involveret i virksomheden og fungere som en vejleder/mentor.

Typer af Business Angels

Det er meget forskelligt, hvilken relation en Business Angel har til den virksomhed, som personen ønsker at investere i. De kan være tilknyttet virksomheden på forhånd, eksempelvis som leverandør, kunde eller endda konkurrent. De kan også være non-affiliated, hvilket betyder at vedkommende ikke har en tidligere forbindelse med virksomheden. Udtrykket Business Angel dækker over en bred vifte af personer, der investerer forskellige beløb på forskellige stadier af forretningsudviklingen. Mange Business Angels investerer typisk i virksomheder, der har behov for 100.000 kr. og op til 2,5 mio. kr. Dog er de fleste investeringer fra en Business Angel på under 1 mio. kr.

Overordnet set er der seks forskellige typer investorer:

  • Personer, der ikke før har investeret.
  • Personer, der ikke har investeret de seneste tre år. Denne type kan også kaldes for den latente Business Angel.
  • Erfarne forretningsmænd og kvinder, der investerer med henblik på at få et højt afkast.
  • Personer, der søger alternativer til at investere i aktiemarkedet. Dette er ofte personer, der har en forkærlighed til iværksætteri.
  • Personer, der søger en indkomst eller måske endda et job. Det er altså personer, der ser potentiale i at investere for at opnå en indkomst.
  • Personer, der foretager regelmæssige investeringer i virksomheder.

Ligesom en Business Angel skal gøre sig nøje tanker omkring hvilken type virksomhed vedkommende ønsker at investere i, skal selve virksomheden selvfølgelig ligeså. Her handler det ikke kun om investeringsbeløbet og afkastet heraf – men også hvor meget virksomheden ønsker, at Business Angel skal engagere sig i virksomheden. Derfor er det vigtigt at notere sig de forskellige typer af Business Angels – netop fordi nogle af den type investorer ønsker at være en del af virksomheden i en mindre eller højere grad.

Denne ordforklaring bringes til dig af iværksætter og foredragsholder Jonathan Løw. Du finder forklaringer på flere end 100 ord indenfor innovation, disruption, ledelse og innovation.

Business Angel
Share This