LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Biometrisk pas

Den biometriske metode identificerer personer baseret på deres kropslige eller adfærdsmæssige kendetegn som eksempelvis fingeraftryk, ansigtstræk, gangarter mv. Derfor er det også yderst usandsynligt, at andre personer kan forfalske andre personers identitet via den biometriske teknologi. De særlige kendetegn, der registreres om os kaldes for et biometrisk pas. Så når vores iphone beder os om at placere tommelfingeren i forskellige vinkler på home-knappen, er vi i fuld gang med at lave vores eget biometriske pas. Et pas, der fremadrettet vil give os adgang til indholdet på vores telefon ved hjælp af vores fingeraftryk. Faktisk var Apple det første firma, der leverede biometrisk brugergodkendelse med sine Touch ID-funktioner. En biometrisk funktion, der eksempelvis gør det muligt for brugere at foretage iTunes-indkøb ved hjælp af fingeraftryk.

En undersøgelse fra Market Wired forudsiger, at det globale biometriske marked vil opleve vækst i omsætningen fra 14,9 mia. USD i 2015 til 41,5 mia. USD i 2020, hvilket betyder en årlig vækstrate på 22,7% over de fem år. Den primære grund til denne markante stigning skyldes, ifølge Market Wired, et større behov for en teknologi der kan gemme unikke legitimationsoplysninger til at identificere personer, som også er mindre sårbare over for sikkerhedsbrud.

Anvendelsen af biometriske systemer har tidligere været forbeholdt sikkerhedstjenester, men flere og flere virksomheder tager den innovative teknologi til sig. Grunden til denne udvikling skyldes et større behov for at øge sikkerheden både hvad angår identitetstyveri, hacking og andre former for misbrug af personlige oplysninger. Der er brug for en sikker identificeringsteknologi, der er yderst vanskelig at forfalske – og den biometriske teknologi opfylder netop disse kriterier. Derfor begynder vi også opleve den biometriske teknologi i vores hverdag i flere og flere funktioner.

Her nedenfor kan du læse nærmere om de mest fremtrædende biometriske løsninger:

Mobile betalingsløsninger

Mobile betalingsløsninger betragtes som fremtidens form for pengetransaktioner, så her er det essentielt at implementere biometri for både at give de bedste sikkerhedsforanstaltninger men også for at højne brugervenlighed. Den biometriske teknologi øger dermed ikke kun sikkerhedsniveauet, men er også lettere og hurtigere for brugeren af anvende.

Netop sikkerheden og brugervenligheden er også to elementer, som Apple gør opmærksom på ved deres nyeste biometriske løsning, Apple Pay, hvor fingeraftrykket bruges til at godkende betalinger. Derudover ser vi også flere banker, både danske og internationale, indføre biometrisk teknologi i deres mobile apps ved integrere Apples Touch ID.

Online banking

Implementering af ​​biometri i online banking giver både banker og andre virksomheder mulighed for at tilbyde sikrere betalinger og overførsler, hvilket er med til at gøre kunderne mere trygge. Kunderne får mulighed for at godkende deres transaktioner ved hjælp af fingeraftryk, ansigt og øjne. Ved at implementere denne form for biometriske godkendelsesproces vil risikoen for at ens adgangskode bliver stjålet og misbrugt være betydeligt lavere. En sådan faktor er især attraktiv for banksektoren, hvorfor det også er et marked, der er i stor udvikling.

MasterCard har eksempelvis meddelt, at de har arbejdet på et koncept, der hedder Selfie Pay. Det giver kunderne mulighed for at godkende deres onlinekøb ved at tage et billede af sig selv til verifikation, hvilket er et eksempel på biometrisk ansigtsgenkendelsesteknologi.

Udlændingeservice

Myndigheder over hele verden anser fingeraftryk som et af de mest pålidelige identifikationsværktøjer. Anvendelsen af biometri hjælper med at styrke integriteten af landets indvandringsprogram, da det blandt andet kan identificere tidligere udviste kriminelle og udlændinge, der bruger forfalskede oplysninger for at komme ind i landet.

Ovenstående er blot få ud af mange eksempler, hvor vi i fremtiden i højere grad vil støde på biometriske godkendelses- og adgangsprocesser. Også i medicinindustrien er man begyndte at integrere den biometriske teknologi samt for medarbejdere i flere virksomheder. Med den stigende brug af den biometriske teknologi forudser flere eksperter, at flere adgangskoder snart vil blive forældede.

Denne ordforklaring bringes til dig af iværksætter og foredragsholder Jonathan Løw. Du finder forklaringer på flere end 100 ord indenfor innovation, disruption, ledelse og innovation.

biometrisk pas
Share This