LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Benchmarking

Begrebet ’benchmarking’ bruges i forskellige sammenhænge, men en grundlæggende betegnelse er, at virksomheder bruger benchmarking som en metode til at sammenligne sig med andre virksomheder med henblik på at forbedre sig.

Når virksomheder benchmarker, kan de for eksempel sammenligne sig med andre virksomheders produktionsmetoder eller arbejdsrutiner. En sådan sammenligning vil betyde, at man let kan identificere områder i ens egen virksomhed, der kan optimeres eller ændres. Samtidig kan man lære af de metoder, der anvendes og fungerer i andre virksomheder, hvilket formentlig vil fremskynde en eventuel implementeringsproces i egen virksomhed, da man i et sådan tilfælde ikke skal opfinde helt nye arbejdsmetoder.

Benchmarking er derfor et værktøj til at lade sig inspirere og lære af andre virksomheder – både på tværs af brancher og virksomheders størrelser.

Der er flere meninger omkring benchmarking og hvorvidt det er et værktøj, som virksomheder bør anvende.

Denne ordforklaring bringes til dig af iværksætter og foredragsholder Jonathan Løw. Du finder forklaringer på flere end 100 ord indenfor innovation, disruption, ledelse og innovation.

benchmarking
Share This