LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Bæredygtighed

Bæredygtighed blev for første gang introduceret i 1987 i FN-rapporten ’Vores fælles fremtid’. Her blev bæredygtighed defineret som en udvikling, der opfylder de levendes behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for ligeledes at opfylde deres behov i fare.

Der er ikke et alternativ til den bæredygtige udvikling. For den bæredygtige udvikling handler om menneskets livsbetingelser og om at tage beslutninger, der ikke bringer hverken os eller vores fremtidige generationer i fare. Det vil kræve nye måder at drive forretning på, nye arbejdsgange, nye produkter osv. Vi skal sikre ansvarligt forbrug og produktion, bæredygtige byer og økonomisk vækst. Resultatet vil være et forretningskoncept, der er økonomisk rentabelt mens det også kommer til gavn for både medarbejderne, miljøet og samfundet på helt nye måder.

Det at blive mere bæredygtig involverer os allesammen, men især virksomheder kan i høj grad bidrage til den bæredygtige omstilling. Som en ekstra gevinst er det flere gange påvist, at bæredygtige virksomheder klarer sig bedre – og her er det især tallet på bundlinjen og antallet af kunder, der er værd at bide mærke i.

Tallet på bundlinjen

OECD arbejder med de områder, der er relateret til bæredygtig udvikling – klimaforandringer, vækst i udviklingslandene, virksomhedernes sociale ansvar og meget mere. De har blandt andet også set nærmere på de virksomheder, der indfører bæredygtighed og her kan de påvise, at virksomheder, der har implementeret bæredygtige elementer i deres produkter også oplever et højere tal på bundlinjen.

Stigning af kunder

Den moderne forbruger er blevet mere bevidst og går i højere grad op i, hvad et produkt består af, hvordan det er produceret og hvordan det påvirker vores natur. Salget af bæredygtige og økologiske produkter er steget væsentligt i de seneste år, hvilket signalerer, at forbrugerne prioriterer bæredygtige produkter.

Implementering af bæredygtighed

Ønsker man som virksomhed at implementere bæredygtig i sin forretningsmodel, er der tre former for bæredygtighed, som der skelnes mellem: den økonomiske bæredygtighed, den sociale bæredygtighed og den miljømæssige bæredygtighed. Nedenfor præsenteres nogle af de tanker og ønsker, der kan lægge til grund for at implementere bæredygtighed:

Økonomisk bæredygtighed

Har man som virksomhed et ønske om at ville eksempelvis sælge til verdens fattige, sælge til bevidste forbrugere eller sælge til virksomheder, der stiller store krav til produktet, så er det formentlig den økonomiske bæredygtighed, som man bør kigge nærmere på. Internt i virksomheden kan den økonomiske bæredygtighed også handle om, at virksomheden prioriterer at ansætte forskellige typer af medarbejdere. Økonomisk bæredygtighed handler om at tænke langsigtet og ikke blot have fokus at tjene penge her og nu.

Social bæredygtighed

Er det derimod ønsker om at ville udbrede uddannelse, fremme sundheden, bekæmpe fattigdom eller hjælpe udsatte grupper, så er det den sociale bæredygtighed, der træder i kraft. Den sociale bæredygtighed er også et tegn på, at virksomheden ønsker social retfærdighed, hvor der er et ønske om at mennesker skal behandles retfærdigt – både nu og i fremtiden men også på tværs af landegrænser og mellem rige og fattige.

Miljømæssig bæredygtighed

Som begrebet ’miljømæssig bæredygtighed’ også indikerer, er der her fokus på at skåne miljøet. Det kunne eksempelvis være ved at mindske kunders el-, vand-, og varmeforbrug, mindske materialeforbrug, reducere transportomkostninger og nedbringe kundernes CO2 udslip. Miljømæssig bæredygtighed handler altså om at opfylde kundernes behov for ressourcer og tjenester uden at det skal skade økosystemerne, der genererer dem.

Denne ordforklaring bringes til dig af iværksætter og foredragsholder Jonathan Løw. Du finder forklaringer på flere end 100 ord indenfor innovation, disruption, ledelse og innovation.

Bæredygtighed
Share This