LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Kunstig intelligens (AI) kan som begreb være vanskeligt at forstå. Hvad vil det egentlig sige, at noget er intelligent, og kan noget kunstigt overhovedet være intelligent?

Når jeg alligevel vælger at bruge termen kunstig intelligens, så skyldes det, at selvom vi ikke er enige om definitionen, så er vi enige om, hvad den henviser til. Nemlig de mange forskellige teknologier der hører under fælles-termen artificial intelligence – dvs. maskinlæring (machine learning), deep learning (og neurale netværk), chatbots, natural language processing, natural language generation, image recognition m.fl.

Frem for at kaste mig ud i en længere debat om, hvorvidt det er det rette ord, så vil jeg hellere gøre dig lidt klogere på, hvorfor det lige præcis bliver i 2019, at kunstig intelligens slår igennem i alle danskeres hverdag – også i din. Jeg vil derudover forklare, hvorfor det for både små og store virksomheder bliver altafgørende, at I tager stilling til AI – og udnytter de muligheder, det kan give jer.

 

Du kender allerede nu kunstig intelligens fra din hverdag

Hvis du føler dig en smule koblet af efter den lidt tekniske indledning, så lad mig i stedet tale om din hverdag. Her oplever du nemlig kunstig intelligens hele tiden – det være sig, når du bliver præsenteret for nye film og serier på Netflix, eller når du køber en bog på Amazon. I begge tilfælde er det maskinlæring, som bruges til at forstå dine og andre brugeres adfærd og ud fra denne adfærd præsentere dig for ‘intelligente’ forslag til det, du skal se eller købe næste gang.

Det er også kunstig intelligens i en lidt mere avanceret form, der efterhånden er bygget ind i mange bilmodeller, når bilerne skal hjælpe dig med at køre på autopilot eller endnu mere avanceret forudsige uheld som i dette eksempel med en Tesla:

 

 

Godt så. Kunstig intelligens er altså blevet en mainstream del af den almene forbrugers hverdag. Og denne mainstream-udvikling kommer nu til både erhvervs-og foreningslivet – uanset om du arbejder med forretningsudvikling, salg, markedsføring, HR eller ledelse …

 

2019 er året, hvor I er nødt til at gøre noget!

Kunstig intelligens gør det muligt for maskiner at lære af erfaring, tilpasse sig nye input og udføre menneskelige opgaver. Altså træner man computere til at udføre specifikke opgaver ved at behandle store mængder data og genkende mønstre i data.

Eksempelvis kan kunstig intelligens optimere finansielle investeringer, identificere genetiske mutationer forbundet med sygdomme, fungere som chatbots, genkende mønstre og dermed kategorisere billeder, forudsige vejret og meget mere.

De fleste organisationer i Danmark er p.t. i det tidlige stadie i brugen af AI, men der er et stigende antal eksempler, hvor teknologien bruges til at optimere systemer og processer både til selve virksomheden, men også i forhold til kunderne. Og min påstand skal være, at hvis I ikke får indtænkt AI i jeres forretning i løbet af dette år, så kan det få alvorlige konsekvenser for jeres konkurrenceevne i 2020.

 

Hvad er så det rigtige at gøre?

Der er naturligvis ikke ét simpelt svar på, hvad det rigtige er at gøre, men i bedste iværksætter-stil vil jeg hævde, at det er bedre at gøre noget (uanset hvad) end ingenting!

Jeg holder mange foredrag og workshops i hele landet (og i udlandet) vedr. dette emne. Her støder jeg også på et utal af spændende cases, så lad mig fremhæve nogle få af disse som inspiration til, hvordan I kan tænke kunstig intelligens ind i jeres forretningsmodel og virkelighed. Det er samtidig spændende cases, fordi de viser, hvad der er potentialet, når man flytter AI fra at være hype til at blive hverdag.

Derudover driver jeg selv en AI-virksomhed, som Forbes Magazine har kåret til én af Skandinaviens tre mest lovende indenfor kunstig intelligens, så jeg trækker også på egne erfaringer i mine foredrag.

Lad mig starte eksempelrækken med noget, vi alle kender, og som de fleste af os holder af: JORDBÆR!

Har jordbær og kunstig intelligens noget med hinanden at gøre? Svaret er, at det har de NU. Sådan er det i hele taget med AI – mulighederne er uendelige, og forretningsmulighederne ligger der, hvor I sætter maskinerne til at løse noget bedre, end I selv ville kunne have gjort det i organisationen i dag …

 

 

Som du kan se af denne korte video, har kunstig intelligens altså potentialet til at revolutionere landbruget – også i Danmark. Vi er indenfor denne branche allerede i gang med revolutionen, men langt fra i mål. Mit bedste bud skal imidlertid være, at du i løbet af 2019 kommer til at se maskiner som denne køre rundt på de danske marker:

 

 

Også indenfor sundhedsområdet er der kæmpe muligheder igennem brugen af AI. Lige nu er især læger og overlæger presset på tid, og en stor del af problemet er to ting:

1. Den tidskrævende opgave at stille diagnoser.

2. De store økonomiske og menneskelige omkostninger forbundet med, at vi opdager alvorlige sygdomme som eksempelvis kræft for sent i processen.

Igen vil maskinlæring og deep-learning kunne betyde kæmpe fremskridt til glæde for både samfundsøkonomien og danskernes sundhed. Virksomheden Sigma Technologies er én af frontløberne, når det kommer til at hjælpe os mennesker med at spotte sygdomsmønstre tidligere, end vi selv er i stand til – samt spare mange timer hver uge for vores dygtige speciallæger:

 

 

I videoen er emnet lungekræft, men det kunne ligeså vel have været brystkræft, hvor man også træner algoritmerne i at kunne genkende mønstre og kritiske forandringer:

 

 

Et tredje og måske ikke så omtalt område er bevarelsen af dyrelivet på kloden. Formentlig havde mange ikke set, hvorledes kunstig intelligens kunne spille en rolle her, men det gør teknologien ikke desto mindre i høj grad i eksempelvis flere afrikanske lande. Her bruger lokale NGO’er således teknologien til at skaffe mere valide data på bestanden af truede dyrearter såsom zebraen. Denne data har kæmpe værdi, fordi det ofte forholder sig sådan, at de lokale regeringer og fonde kun vil tildele midler, såfremt der findes sikre tal, som kan dokumentere, hvor truet en given art måtte være. Hidtil har dette været meget vanskeligt, men med mønstergenkendelse og deep learning er der sket en revolution indenfor området:

 

 

Resultatet? Forhåbentlig at verden også om 100 år fra nu vil kunne se smukke skabninger som denne løbe frit rundt i Tanzania og andre steder og berige vores planet og natur:

 

 

Apropos vores fortid og fremtid så har bl.a. virksomheden Iconem lavet spændende AI-værktøjer til både at genskabe fortiden og forstå fremtiden:

 

 

 

Hvis du ønsker mere inspiration til, hvordan kunstig intelligens kan anvendes i jeres organisation, så book mig til et inspirationsforedrag om emnet nu … Nedenfor finder du desuden et kort teknologisk overblik over, hvad der især rører sig indenfor AI netop nu …

 

De 10 vigtigste AI-teknologier i 2019 (kilde: PwC)

 

 

Generelt overblik over de teknologiske muligheder indenfor kunstig intelligens (kilde: Callaghan Innovation)

 

 

 

 

Share This