LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Innovationsmodellen

Listen Louder arbejder med en lang række handlingsorienterede og effektive værktøjer, når det kommer til innovation. Vi udspringer selv fra en iværksætter-kultur, så vores måde at arbejde med innovation på er jordnær og praktisk.

Derfor kunne man meget passende stille sig selv spørgsmålet: “Hvorfor overhovedet bruge en innovationsmodel?”

Listen Louder har arbejdet med en lang række danske kommuner og endnu flere danske og internationale virksomheder omkring innovation og udvikling. Som regel har det været en lettelse, når vi introducerer organisationen for Listen Louder modellen, der skaber overblik, et fælles sprog og en simpel tilgang til at arbejde med innovation og udvikling.

 

Listen Louder's innovationsmodel

Vi har imidlertid også oplevet tilfælde, hvor ovenstående innovationsmodel mødte ganske stor modstand i begyndelsen. Argumenterne imod har typisk været udsagn som: ”Vi ønsker ikke at fastlåse folk i en bestemt model”, ”Det vil gøre arbejdet mere besværligt hele tiden at skulle tænke i modeller”, ”Vi laver i forvejen innovation. Vi tror mere på bare at gøre tingene og prøve dem af i praksis.”

Hver gang har vi lyttet til indvendingerne og ønsket at forstå hvilke bekymringer eller værdier, der ligger bag. Og hver gang har argumenterne givet mening for os. Vi forstår godt, at innovation kan være et vanskeligt begreb at få hold på. For nogle kan det virke som en skræmmende størrelse, der risikerer at gøre tingene så effektive, at de mister deres eget job, og for andre som en unødvendig forstyrrelse i en ellers tryg hverdag.

Vi møder også tit opfattelsen af, at innovation er et smart konsulentord, der er opfundet for at gøre noget, man ellers har opfattet som simpelt (at skabe forandring og udvikling), unødigt komplekst og teoretisk.

Modellen sætter arbejdet med innovationskultur og kreativitet i system

Når vi alligevel i samtlige organisationer, uden undtagelse, er endt med at bruge Listen Louder modellen i praksis, så skyldes det, at man ved at teste den har fundet ud af, at den gav langt flere fordele end ulemper. Hvad enten casen har heddet medarbejderdrevet innovation i en større dansk kommune, radikal innovation på en lukningstruet højskole eller forretningsinnovation i en fremadstormende start-up virksomhed, så har organisationerne erfaret, at modellen gav dem hidtil uudnyttede muligheder for læring og vidensdeling.

Det har også været erfaringen i de lidt større organisationer, at de innovationsprocesser, der blev igangsat ét sted i organisationen, i høj grad kom de andre afdelinger til gode, fordi man igennem modellen fik etableret et fælles sprog og mulighed for hurtigt og nemt at dele erfaringerne med andre.

Mindset bag Modellen

Hver gang vi har introduceret innovationsmodellen for en ny organisation, har vi betonet, at dens fokus på at effektmåle og evaluere nye innovationstiltag ikke behøver at være lig med store og forkromede rapporter, som ingen alligevel læser. I stedet har vi som regel valgt et workshop format, hvor innovatørerne har delt deres erfaringer med kolleger, og begge parter er gået derfra både klogere, inspireret og mere motiverede.

De har i fællesskab lært at sætte ord på de forandringer, de i forvejen forsøgte at skabe i hverdagen, og de har fået nye måder at angribe mere komplekse problemstillinger på.

Dette FÆLLES SPROG gør, at man lynhurtigt har kunnet sætte ord på tingene og forstå på tværs af afdelinger, områder og processer, hvordan man når videre i en innovationsproces.

Vi har udviklet “Listen Louder innovations-modellen” på baggrund af 15 års erfaring indenfor iværksætteri, innovation og ledelse. Derudover er værktøjet ligesom al anden innovation udsprunget af en lydhørhed over for omverden, nye kombinationer af allerede eksisterende idéer, processer og viden samt en praksisorienteret tilgang til det at drive virksomhed, kommune eller anden offentlig organisation.

Innovationsmodeller

af | 28. januar, 2016 | Innovation

Del dette: [addtoany]

Share This