LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Human Brands score-card

Listen Louder udviklede Human Brands score-card i 2013 med det ønske at gøre danske virksomheder og organisationer i stand til at analysere deres brands på en håndgribelig måde.

 Udover at fungere som analyseværktøj åbner score-cardet op for at skabe transformationen fra at være ordinært brand til at blive et mere menneskeligt og autentisk brand – måske endda transformere jer selv til en decideret bevægelse. Ved at bruge et score-card kan du i første omgang identificere de områder, hvor I som virksomhed eller organisation lige nu scorer lavt – dvs. har en interaktion med jeres kunder og interessenter, som er præget af den traditionelle tilgang til det at være et brand.

At gå fra at være et brand til at blive et “human brand”

Skiftet fra at være et brand til et menneskeligt brand er væsentligt og giver mening på mange niveauer. Eksempelvis ved vi fra forskningen, at vi som mennesker bliver udsat for gennemsnitligt 3500 brand-påvirkninger om dagen. Dvs. budskaber fra virksomheder, kommuner, offentlige institutioner og lignende, der på den ene eller anden måde forsøger at få vores opmærksomhed. Dette kan sammenkobles med, at vi dagligt tænker i gennemsnit 70.000 tanker og altså er i konstant dialog med os selv og omverden for at processe de mange indtryk og påvirkninger, vi udsættes for. Af denne og en række andre grunde viser un- dersøgelser omkring folks tillid til brands, at hvor 70 % af os stoler på anbefalinger, vi har fået fra venner og familie, så er det samme tal kun 10 % for de budskaber, vi modtager fra brands. Der er altså en (naturlig) tillidskrise.

Det kan betale sig at være menneskelig

Når vi sammenholder dette med international hjerneforskning, der peger på, at op imod 90 % af alle køb er baseret på følelser, hvor fornuftens rolle herefter er at retfærdiggøre disse køb ud fra et rationale (så vi overbeviser os selv om, at vi ikke blot er styret af følelser), så er den menneskelige tilgang til brands oplagt.Vi ved fra andre studier på området, at de brands,der transformerer sig fra at være brands til ”human brands”, skaber væsentligt større både loyalitet og vækst i såvel salg som kundetilfredshed. Det kan altså betale sig at være menneskelig, men det er samtidig en vanskelig øvelse!

Verdens førende marketingguruer taler alle om det

Derfor optager området også nogle af de førende tænkere indenfor marketing-verden. Det gælder Simon Sinek, der i sin berømte ”Golden Circle” model (videoen til højre på siden her) forsøger at beskrive dette forhold igennem en model, der tager sit afsæt i WHY – dvs. at vi som forbrugere køber virksomhedens vision og kerneværdier frem for de mere specifikke data om produkterne.

Det gælder også den gamle marketingguru Phlip Kotler, der i sin bog ”Marketing 3.0” betoner vigtigheden af at forstå kunderne på et dybere og mere menneskeligt plan – og kommunikere til dette plan frem for at ville overbevise folk. Og den amerikanske kommunikationsguru Seth Godin slår i sin seneste bog fast, at fremtiden ”belongs to brands that are human.” Disse marketingguruer, hvor man også kunne have nævnt Kevin Roberts og hans skønne bog omkring ”Lovemarks”, taler således alle om, hvordan fremtidens brands, private såvel som offentlige, skal evne at skabe et menneskeligt tilhørsforhold til deres brands frem for at ville overbevise og påvirke, som var nogle af fortidens marketingmantraer.

Lister Louders bud på en løsning

Human Brands score-card er på denne baggrund Listen Louders bud på et konkret analyseredskab til at identificere, hvor I befinder jer i dag indenfor fire nøgleområder af de menneskelige brands.

Når denne kortlægning har fundet sted, kan I siden begynde at fokusere på hvert enkelt område og innovere på, hvordan I kan øge jeres menneskelighed og lydhørhed.Det gælder ligesom mange andre ting her i livet, at det at transformere sit brand fra at være et konventionelt brand til et menneskeligt brand tager tid og typisk kræver en lang række forskellige tiltag og forandringer. Men hvis du sætter dig lidt ind i den viden, vi efterhånden har bygget op omkring succesraten for de brands, der tør begive sig ud på denne rejse, så vil du ikke være i tvivl om, at det er indsatsen værd.

Klik her for gratis at downloade et eksemplar af Human Brands score-card.

Læs mere om vores foredrag og workshops om Human Brands.

Innovationskultur

af | 31. januar, 2016 | Markedsføring

Del dette: [addtoany]

Share This