LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Lyt højere i hverdagen

Tør du tage springet væk fra at have ret, spørger iværksætter, foredragsholder og idémand til Listen Louder-filosofien – Jonathan Løw – i denne artikel.

mr know it all

I efteråret 2017 stod hele Danmark endnu engang i kommunal- og regionsrådsvalgets tegn. Det var et eksempel på en opdeling i ”dem og os” – et politisk slagsmål om sandheden, som også på de sociale medier slog gnister.

Update efter update handlede om, hvorledes modstanderens standpunkter var forkerte og ens eget rigtigt. Det virkede til tider, som om at alt ved oppositionen var fejlagtigt, og alt, hvad man selv mente, var sandt. Venstrefløjen blev kaldt kommunister, og højrefløjen enten fremmedfjendske eller kapitalister.

Når både politikerne og de mange aktive debattører går ind i kampen, ved de formentlig godt inderst inde, at deres fortælling er en illusion. At forestille sig, at alt ved én selv og ens parti er sandt, og alt hvad oppositionen mener er usandt, er en illusion. Det gælder i politik, ligesom det gælder i det øvrige offentlige system, i den kulturelle debat, i erhvervslivet og i livet som sådan.

Virkeligheden vil altid være mere nuanceret, end demokratiet og det politiske system gør den til, og derudover, og nok så væsentligt, så vil denne ’rigtigt-forkert’-tilgang aldrig løse nogle reelle problemer efterfølgende.

polarisering

Problemstillingen er den, at der yderst sjældent opnås resultater, som er fuldstændig gode eller dårlige. Der vil altid være noget, der kunne være gjort mere effektivt ved at vælge en lidt anden vej, og der er altid andre aspekter og dimensioner, som kunne være inddraget.

Alligevel har vi som samfund en tendens til at ville polarisere tingene, dele dem op i rigtigt og forkert og bruge vores energi på at argumentere frem for at handle.

Vi bruger tidsmæssige formuer på argumenterne, både igennem markedsføring, sociale medier osv., og vi angriber såvel organisationer som enkeltpersoner. Jeg er af den overbevisning, at der i denne proces går store mængder af værdifuld energi og nuancer tabt, men hvad er så alternativet?

bevidste handlinger

Bevidste handlinger

Alternativet til opsplitningen i rigtigt og forkert er BEVIDSTE HANDLINGER. Disse handlinger udspringer fra et mindset, hvor vi stadig kan have diskussioner, men hvor vi oprigtigt prøver at lytte højere til den anden part og forsøger at forstå deres argumenter, følelser og virkelighed. Dét er den første og bevidste del, hvor vi tager det første spring væk fra et behov for altid at have ret.

Den anden del er handlingerne. Med det mener jeg ( Jonathan Løw ) at sætte fokus på, hvordan vi så rent faktisk kan løse de problemer, der er oppe til debat.

Flytte os fra tale til handling. Dykke dybere ned og forstå problemets natur, vores egen rolle i det og hvordan vi selv kan blive en del af løsningen frem for af problemet.

Lad mig give et par eksempler på de bevidste handlingers karakter:

beth terry x ray søpapegøje

En verden fyldt med plastic

I 2007 tog fotografen Beth Terry et røntgenbillede af maven af en søpapegøje, som chokerede hende. Fuglens mave var fyldt af plasticaffald, og dette motiverede hende til endegyldigt til at leve et liv uden plastic.

Hver måned lavede hun små forandringer i sin livsstil og fik derigennem en omfattende indsigt i, hvorledes plastic var blevet en del af næsten alle facetter af vores liv. Denne viden valgte hun efterfølgende at omsætte til en blog, som den dag i dag er blandt de mest læste af mennesker, der ligesom Beth Terry interesserer sig for at mindske skadevirkningerne af plastic.

Beth Terry har også skrevet en bog om emnet, men hele vejen igennem har hun holdt sig fra at skælde ud på andre eller at fremstille sig selv bedre end os andre, men har i stedet valgt at lade de bevidste handlinger inspirere os og skabe en bevægelse omkring sine idéer. Denne movement er blevet stor og kraftfuld, fordi hun har vist andre vejen fra holdning til handling.

Will Allen baeredygtig ivaerksaetter

Virksomhed af affald

Et andet sted i verden, Detroit USA, satte Will Allen sig for at bringe friske fødevarer til storbyen.

Han var frustreret over de store mængder af dårlig fastfood og en smid-væk-kultur, der også førte til ophobninger af affald i især de fattigste områder af byen.

For at skabe forandring startede Allen et lille marked i et udslidt område af Detroit, hvor han solgte friske fødevarer. Hvert år kom han efterfølgende op med nye og bedre måder at servicere lokalområdet på, ligesom han begyndte at interessere sig for affaldsproblematikken og sætte konkrete handlinger i værk her.
Disse på hinanden følgende bevidste handlinger har i dag etableret en større virksomhed i udkanten af Detroit, der har specialiseret sig i at omdanne affald til kompost. Baseret på grøn teknologi har Allen samtidig skabt hundredevis af arbejdspladser, og i forhold til de friske fødevarer producerer virksomheden desuden over 500.000 kilo bæredygtige fødevarer årligt.
Men vejen derhen gik igennem mindre, men bevidste handlinger og et bevidst valg om ikke at ville ”prædike”, men lade handlingerne tage ordet.

sort hvid taenkning

Træt af brok og sort-hvidt

De to ovennævnte eksempler viser to helt almindelige menneskers passion, og hvorledes de evner at omsætte passionen til at løse et meget konkret problem. Deres metode er en bevidst række af på hinanden følgende handlinger, der tilsammen resulterer i en mærkbar forandring og forbedring.

Deres mindset er lydhørhed og nysgerrighed, og de undgår bevidst at indgå i diskussioner, hvor de vil overbevise andre om, at deres vej er den rette, og at alle vi andre tager fejl.

Der er noget utroligt befriende over denne tilgang til livet. Jeg (Jonathan Løw) er personligt blevet godt og grundigt træt af et (politisk) debatklima, hvor vi brokker os og opstiller det ene modsætningsforhold efter det andet.

Modsætningerne kan være ’dem og os’, ‘liberalisme eller kommunisme’, ’bæredygtig eller miljøsvin’ osv. Sort-hvide stereotyper, som giver os den tryghed, at vi kan opfatte os selv som korrekte og de andre som dem, der tager fejl.

Denne form for livsførelse og virkelighed berøver os for en masse indsigter, vi som mennesker kan opnå, hvis vi griber livet lidt mere an ligesom Beth og Will:

 

  1. Muligheden for at opnå en dyb indsigt i komplekse problemstillinger.
  2. Nuancer i livet, som gør det rigere og endnu mere værdifuldt at leve.
  3. Glæden ved at lære og opnå små, men målbare resultater igennem afgrænsede og bevidste handlinger.
  4. En følelse af handlingskraft og indflydelse (som vi berøver os selv for, hvis vi sætter livet op i stereotyper og modsætninger).
Share This