LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Filosofi

Fremtiden tilhører de nysgerrige

Hvorfor hedder mit firma Listen Louder?

Fordi jeg tror på, at organisationer og individer bliver allermest motiverede, succesfulde og lykkelige, hvis de kombinerer det at lytte højere med at handle på (gøre noget ved) den nye viden, de opnår. Jeg kalder nogle gange dette for nysgørighed.

I praksis indebærer det, at man, efter at have lyttet til sine ansatte, kunder, samarbejdspartnere, borgere etc., har nogle meget klare processer og måder, hvorpå man omsætter denne viden til handlinger.

I den forbindelse tror jeg på, at de store tanker – dvs. HVORFOR det giver mening – kombineret med de små handlinger (fejl hurtigt og billigt) er den kombination, der skaber succes både i arbejds- og privatlivet.

 

Er du sælger?

Inden for salg ved enhver god sælger, at man skal lytte mindst ligeså meget til kunden, som man selv skal tale.

Er du leder?

Inden for ledelse viser undersøgelser, at ledere kun lytter i 18 sekunder, før de afbryder en medarbejder.

Vil du innovere og skabe nyt?

Inden for innovation er evnen til at lytte højere til kolleger og kunder helt fundamental for at kunne skabe nyt.

Laver du markedsføring?

Inden for marketing ved dygtige marketingansvarlige, at de først skal forstå, før de kan gøre sig forståelige.

Starter du virksomheder?

Inden for iværksætteri understreger førende metoder som Lean Startup og pretotyping, at man skal ud og lytte til kunderne.

Jeg tror på at give lidt mere, end man umiddelbart forventer…

Listen Louder

Gratis eksemplar af Listen Louder

I Listen Louder har jeg uddybet den filosofi og de værktøjer, som jeg beskriver ovenfor. Bogen er solgt i over 15.000 eksemplarer, så jeg tænker faktisk, at jeg har tjent dét på den, jeg har brug for. Derfor vil jeg gerne forære den til dig …

Innovation

Gratis e-bog om innovation

Jeg har også lavet en udvidet værktøjskasse med flere værktøjer til at tænke stort, men handle småt. Den kan du også hente kvit og frit nedenfor, så du kan få gode idéer til at gøre netop idéerne til virkelighed …

‘Glem alt hvad du har lært’ – et interview med mig selv 🙂

Nybegyndersindet

Ifølge iværksætter og foredragsholder Jonathan Løw skal man huske at glemme de ting, man har lært. Men hvad mener Jonathan Løw egentlig med det?

“Det udsagn skal naturligvis tages med et gran salt, men det er ikke desto mindre sandt et stykke af vejen, når vi taler både innovation, ledelse, disruption og iværksætteri.”


Jonathan Løw forklarer budskabet med et eksempel fra barndommen…

“Kan du huske dengang, du var syv år gammel? Der var én måned til din fødselsdag, og du kunne slet ikke vente på, hvad du mon ville få i gaver. Du fortalte venner, familie og alle andre, du mødte, at du snart ville blive otte år gammel. Øverst på ønskelisten stod måske en mini-gravko eller en prinsessekjole. Hver aften, inden du lagde dig til at sove, drømte du om de gaver, du skulle lege med.”

Ifølge Jonathan Løw er det noget af dette begyndersind, vi mister, når vi bliver ældre. I både hans foredrag og workshops er ét af elementerne derfor at fodre denne grundlæggende nysgerrighed i forhold til verden.​

“Jeg ønsker at gøre folk bevidste omkring, at fremtiden tilhører de nysgerrige. Dvs. folk der stadig kan undres. Det kunne være en undren over, at bygninger ser ud, som de gør, eller en undren over at voksne har skabt verden, som de har.”

Jonathan Løw understreger, at det ikke er vores egen skyld, at vi bliver mindre nysgerrige med årene.

“Vi går igennem et skolesystem, hvor vi får at vide, at svar er vigtigere end spørgsmål. Vi kommer ind i organisationer, hvor vi får at vide, at ”det er sådan, vi plejer at gøre det.” Vi har som nyansatte masser af idéer til at gøre tingene anderledes, men det dør så småt ud, og vi bliver en del af den etablerede kultur.”

Det er især vigtigt i disse år, hvor vi ifølge Jonathan Løw oplever et hidtil uset tempo indenfor nye teknologier og forandringer af verden, som vi kender den.

“Uanset om vi taler 3d print, nye forretningsmodeller, Internet of Things (IoT), kunstig intelligens eller deleøkonomi så vil disse mange forandringer føre til, at du som medarbejder og menneske vil skulle kunne mere end blot tilpasse dig forandringerne.”

Fra forandringsparat til forandringsskabende

Jonathan Løw betoner i alle sine foredrag, at idéen om at være forandrings- eller omstillingsparat er en misforståelse.

“Det er for så vidt ikke usandt i den forstand, at det altid er positivt med medarbejdere, som er i stand til at tilpasse sig ændringer i organisationen, nye krav og arbejdsopgaver. Problemet er imidlertid, at både medarbejdere og organisationer bliver mærkeligt passive af at være ’parate’.”

Ifølge Jonathan Løw sker det alt for ofte, at forandringsparate organisationer producerer mange powerpoints og dokumenter på intranettet, som ingen læser. Forandringsparate medarbejdere bliver gode til at tage imod ordrer og adlyde, men de glemmer deres begyndersind og bliver en del af sådan-har-vi-altid-gjort-kulturen.

“Hele organisationen går i stå, og selvom det går godt i nogle år, så er det uholdbart i længden.”

​Derfor trækker Jonathan Løw på sine mange år som iværksætter, når han i stedet taler for en ny form for ledelse og mindset.

​”Der bliver i fremtiden stigende efterspørgsel på forandringsskabende ledere og medarbejdere. Når du er forandringsskabende, trækker du på samme tid på alt, hvad du har lært, og prøver at glemme det igen. Det skal forstås sådan, at hvis du skal komme med nye innovative løsninger på kendte problemer, så kan du ikke skabe disse løsninger med den tænkning, du altid har brugt. Du er nødt til at prøve at glemme dine fastlåste idéer omkring verden, hvis du virkelig skal forny dine egne processer, organisationens produkter og i det hele taget din egen karriere.”

Jonathan Løw indrømmer, at dette ikke er nemt. Løw forklarer, at det kan være vanskeligt for hjernen, for den fungerer efter mønstre og faste baner. Det er de mønstre, der hver dag gør dig i stand til at børste tænder eller køre bil uden at tænke over, hvordan du gør det. Uden disse mønstre ville vores hjerne gå til af stress. Men det er de selvsamme mønstre, der begrænser din kreativitet.
Derfor skal man også træne sin nysgerrighed igen og igen.

​”Jeg blev som teenager Danmarksmester i badminton, og det blev jeg kun, fordi jeg trænede min teknik og evner hver eneste dag. På samme måde er det med nysgerrighed og evnen til at blive en forandringsskabende organisation.”

Share This