LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Empati bør være ledelsestrend #1

For nyligt offentliggjorde Google nedenstående graf over hvilke lederemner, der er blevet diskuteret mest de seneste tre år. Som det tydeligt fremgår, er der sket en eksplosion indenfor kunstig intelligens (AI) og andre teknologier, der kan påvirke og efter sigende forbedre den måde, vi leder på i fremtiden:

hvad trender indenfor ledelse?

Jeg (Sara Møller) tog en snak med ifølge iværksætter, foredragsholder og ledelsesrådgiver Jonathan Løw, der langt fra er enig i, at fokus bør ligge der i forhold til fremtidens ledere.

”Naturligvis bør man som leder kigge på, hvordan man kan bruge kunstig intelligens, data, robotter, automatisering osv. i sin organisation. Det gælder uanset, om du er offentlig leder eller ansat i det private. Det ændrer imidlertid ikke på, at selv én som jeg, der har startet flere IT-virksomheder og holder mange foredrag omkring disruption og disruptive teknologier, bliver ganske skeptisk, når jeg ser dette store fokus på teknologiens betydning for fremtidens ledere.”

Ifølge Jonathan Løw oplever man allerede nu nogle af konsekvenserne af det at tænke teknologi som et primært fokusområde for ledere.

”Jeg oplever på eksempelvis sygeplejerskeuddannelserne, at faglighed i høj grad primært begynder at blive håndværksmæssige fagligheder og øget specialisering. Det er problematisk, for hvis eksperterne får ret i, at så meget menneskearbejde i fremtiden bliver automatiseret, så skal vi jo netop gøre alt andet end at uddanne vores kommende medarbejdere og ledere til at være gode til potentielt automatiserbare opgaver.”

I forhold til sundhedsområdet peger Jonathan Løw på, at der godt nok stadig bruges argumenter som ’jeg elsker at arbejde med mennesker’ fra de mænd og kvinder, der søger ind på området, men at der tales mindst ligeså meget faglighed, tekniske kompetencer og effektive processer.

”Jeg siger ikke, at vi bare skal stå og føle som sundhedspersonale, når vi møder en patient. Selvfølgelig skal vi også måle vores sundhedsvæsen på evnen til at gøre mennesker effektivt raske. Der skal også tænkes i processer, strukturer og streng faglighed. Imidlertid bekymrer udviklingen mig, for én af de vigtigste services, som menneskene i den sektor skal kunne levere i fremtiden, er empati, lydhørhed og medmenneskelighed.
Fremtidens kirurg kommer i høj grad til at blive hjulpet og i nogle tilfælde erstattet af en robot. Men selvom en robot vil kunne udføre en kompleks hjerteoperation på en patient, så står denne patient stadigvæk bagefter med en enorm angst for igen at blive ramt af en blodprop eller lignende. Her er det, at både kirurgens og det øvrige personales psykologiske forståelse og empatiske evner skal bringes i spil. Det er områder, som vi aldrig kommer til at kunne automatisere eller løse rent teknologisk, for kunstig intelligens har intet at gøre med følelsesmæssig intelligens eller menneskelig intelligens at gøre for den sags skyld.”

Jonathan Løw holdt for nyligt et foredrag for flere end 100 ledere indenfor det offentlige med særligt fokus på offentlig ledelse. I den forbindelse talte man også meget omkring de nye teknologier, som lederne prøver både at forstå og drage fordel af. Her blev også spurgt ind til, hvad hele denne disruption agenda egentlig handler om, når vi taler offentlig nytænkning og ledelse.

”For mig at se er disruption et spørgsmål omkring radikalt bedre værdiskabelse. Når man altid bruger Blockbuster og Netflix eksemplet, så er det udmærket i den forstand, at det viser, hvorledes en organisation godt kan innovere, men samtidig tabe i sidste ende. Blockbuster kom jo på mange gode forbedringer og nye produkter, men de glemte det allervigtigste – nemlig at tænke udover de rammer, de lod sig begrænse af som detailvirksomhed.Jeg taler altid imod at sammenligne private virksomheder med offentlige organisationer, men der er en sammenhæng at drage så langt, at også både kommuner og sundhedsvæsen bør være varsomme med at sætte sproglige barrierer ned for deres nytænkning.Det har nemlig ret stor betydning, hvad vi kalder tingene i forhold til vores evne til både at motivere medarbejderne og løse givne problemstillinger.”

Kan du uddybe det?

”Der er to aspekter i diskussionen. Det ene er det, man nogle gange hører betegnes som ’newspeak’. Ordet nysprog stammer fra George Orwells berømte roman ’1984’, hvor der udnævnes en Minister for Sandhed, og vedkommendes opgave er så at rense sproget for negative ord, fordi man på den måde kan twiste alting i en retning, hvor folket tror, at man gør noget godt for dem.
Dvs. at problemer bliver til muligheder osv. Man benytter sig af simple sproglige greb, hvor man fx ved, at ’op’ som regel er godt’ og ’ned’ som regel er skidt. Altså bryder vi os ikke om nedskæringer, men vi foretrækker at ’optimere’. Tilsvarende er optur godt, mens nederlag er skidt.
Som leder skal man være varsom med at lave disse sproglige greb og manipulationer, hvis handlingerne ikke følger med. Vi kan ikke sælge disruption ind, hvis det blot betyder nedskæringer. Så må vi være ærlige omkring, hvad vi foretager os.”

Men du mener også, at der kan være gode effekter ved at arbejde med sproget?

”Helt bestemt. Eksempelvis har jeg arbejdet med ledelsen hos RUC, Roskilde Universitetscenter, omkring at satte værdihandlinger på værdierne. Så når man melder ud, at man ønsker at tænke i partnere frem for leverandører, så er det newspeak, hvis det ikke følges op af konkrete ændringer i strukturen og kulturen i organisationen. Det er eksempelvis virkelig positivt at tænke i partnerskaber, for både når det gælder disruption, men også fremtidens værdiskabelse så ligger én af nøglerne der. Blot dur det ikke, hvis det kun er snak og ikke handlinger.”

For at vende tilbage til Googles oversigt over populære trends og ord indenfor ledelse, så kan disse mange nye ord vel også siges at være newspeak?

”Altså jeg mener ikke, at disruption blot er et modeord, som smarte konsulenter vil tjene penge på. Det er som regel sådan med nye ord, at de har en vis indkørselstid. Eksempelvis brød vi os ikke om ordet innovation for 20 år siden, men det har vi adapteret i vores vokabular nu og erkendt, at det er nødvendigt.
Med nye ord som disruption vender vi os typisk imod dem i starten, fordi nogle ledere bruger dem som magtmidler og for at vise, at de er på forkant med tingene. I sådanne tilfælde er det mere skadeligt end gavnligt. Jeg kunne på den baggrund godt frygte, at de mange teknologiske buzzwords indenfor ledelse lige nu fjerner fokus fra den kernekompetence, jeg fremhævede til at begynde med – empati.
Empati skal jo være eksisterende uanset, om vi bruger dødssyge metaforer som kolde og varme hænder. Pointen er den, at alle ansatte indenfor fx sundhedsområdet bør have maksimalt fokus på, hvordan de sikrer omsorg og empati for deres medmennesker. Her må lederne betone, at det jo gælder uanset, om man er sygeplejerske eller DJØF’er. Den fælles sag og kamp bør være den samme.”

Jonathan Løw har igennem de seneste 3 år udgivet flere bestsellere omkring det at tænke nyt og skabe en ægte innovationskultur. I bl.a. GURUBOGEN og The GuruBook har han interviewet 150 ledere og iværksættere omkring de ting, som vi har talt om ovenfor. Derfor spurgte jeg til sidst Jonathan Løw omkring, hvorvidt der er ét godt råd, som de mange kloge mennesker er enige om i forhold til fremtidens ledere?

”De er enige om, at strategisk lydhørhed er en kernekompetence i fremtiden. Strategisk lydhørhed handler om, at man sætter evnen til at lytte højere øverst på sin agenda som leder. Med dette menes, at man lytter for at lytte frem for at lytte for at tale. Altså at man møder andre med oprigtig nysgerrighed. Dette er også en del af empatiens væsen. Altså at man oprigtigt forsøger at sætte sig i den andens sted.

Jeg håber og tror på, at Googles graf om 2-3 år fra nu vil have ledelseskompetencer som empati og lydhørhed helt i top. Det har vi brug for, hvis vi skal få de nye teknologier til at skabe ægte menneskelig værdi for os frem for at fremmedgøre os fra hinanden”, slutter Jonathan Løw.

empatisk ledelse

af | 14. februar, 2018 | Autenticitet, Ledelse

Del dette: [addtoany]

Share This