LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Autenticitet – træningsøvelser

Jeg er godt bevidst om, at denne artikels overskrift kan synes paradoksal. Hvordan kan man træne sig til at være mere autentisk, når autenticitet jo netop er en naturlig tilgang til andre mennesker, hvor man ikke forsøger at foregive eller være noget, man ikke er.

Pointen er imidlertid, at rigtig mange mennesker har svært ved at forblive sig selv, når de indgår i relationer med eksempelvis magtfulde ledere og andre autoriteter. Det er et problem, fordi du som menneske ikke udnytter dit fulde potentiale, ligesom du formentlig genkender følelsen af ikke at have turdet være dig selv og stå op for dig selv til trods for, at du ønskede det i den ideelle verden.

Autentiske mennesker, iværksættere og ledere er de mest succesfulde i livet. Det viser forskningen gang på gang. Derfor er det værd at træne denne evne hos dig selv – evnen til at være mere autentisk.

Når jeg snakker om autenticitet, betyder det ikke, at du ikke kan tilpasse din stil alt efter, hvem du snakker med. Autenticitet er derimod evnen til at være tro imod dine værdier – uanset hvem du interagerer med. Det er evnen til at udleve disse værdier og stå op for de ting, du tror på, og den du er.

Som den anerkendte INSEAD professor Steve Knight udtrykker det:

“If you are 100 percent genuinely authentic and you truly know who you are, the context of where you are and whom you are talking to should not change the core of who you are and what you stand for. You will certainly adopt different tactics in your style of communication, i.e., formal or informal, and what you might choose to wear, but it should not change the essence of who you are.”

Omkostningerne ved ikke at være autentisk

Der er store omkostninger ved ikke at være autentisk. Det at skjule dit sande selv tapper både på dine kræfter og kan føles fremmedgørende. En undersøgelse fra Harvard University har således peget på, at når man føler, man ikke kan være sig selv på arbejdet, så misser man flere af de muligheder, arbejdspladsen har at tilbyde én, ligesom ens jobmotivation daler betragteligt. Udover at koste dig jobmuligheder og tappe på dine kræfter, så er manglende autenticitet også et problem i forhold til at etablere tillid til din omverden. Som Steve Knight siger:

“The negative impact of ‘donning a mask’ is that others can sense that something is not quite right. They get a gut feeling of uncertainty as to whether the person in front of them is being genuine and authentic. When people feel uncertain about you, they will most likely start to distrust you.”

Sådan bliver du mere autentisk

Ingen problemstilling uden en mulig løsning. Her er 5 gode bud på, hvordan du kan arbejde med din autenticitet…

1. Vær opmærksom på andre mennesker 
Det kan synes banalt, men effekten er markant. Læg mere og bedre mærke til andre mennesker på gaden, i toget, i supermarkedet eller på kontoret.
Det træner du: Dit nærvær og evne til at være til stede iblandt andre mennesker på en oprigtigt iagttagende og nysgerrig måde.

2. Udlev dine værdier i hverdagen
Husk at leve op til dine idealer. Hvis det er vigtigt for dig at være venlig over for andre mennesker, så vær så venlig i de næste uger, som du stræber efter at blive på sigt. Skab øjenkontakt med andre mennesker, send dem et smil, hils på dem. Spørg ekspedienten på tankstationen hvordan vedkommende har det osv.

Det træner du: Din evne til at udleve dine kerneværdier i praksis. Du kan erstatte ”venlighed” med ”lydhørhed” eller andre kerneværdier, du måtte ønske at vise mere af i dagligdagen.

3. Vis interesse for dine kolleger
Stil flere spørgsmål end vanligt til dine kolleger og lyt opmærksomt på deres svar uden at afbryde dem eller udfordre, hvad de har at fortælle dig. Evnen til at lytte højere er også evnen til at lytte for rent faktisk at lytte frem for at lytte for at svare/tale.
Det træner du: Din lydhørhed over for andre mennesker og dermed din evne til at forstå dem, før du kan gøre dig forståelig.

4. Iagttag dine egne reaktionsmønstre

Iagttag dine egne tanker og følelser, når du er iblandt mennesker, som du opfatter som mere magtfulde eller vigtige end dig selv. Hvordan reagerer du her? Tager du din ”jeg er ikke så meget værd som dem”-maske på og agerer på en måde, der egentlig ikke er autentisk pga. usikkerhed, mindre følelse af selvværd etc.?
Hvis du iagttager nogle af dine negative reaktionsmønstre, så ros dig selv for at være blevet lidt mere bevidst omkring, hvordan du reagerer på magtfulde mennesker. Og prøv så lidt efter lidt at være endnu mere dig selv i disse sammenhænge.
Det træner du: Din bevidsthed omkring hvordan du reagerer overfor eksempelvis magtfulde mennesker eller andre persontyper, der gør det svært for dig at være autentisk i hverdagen.

5. Før dagbog
Før dagbog over forløbet. Det kan synes kunstigt og nærmest terapeutisk, men det er ikke hensigten. Dagbogen vil hjælpe dig med at blive bevidst om dine og andre menneskers reaktionsmønstre og dynamikker. I dagbogen kan du nedskrive de situationer, du er indgået i, og hvordan du reagerede. Du kan nedfælde observationer, du har gjort dig, og adfærdsmønstre fra dig selv og menneskene omkring dig. Efterhånden som du skriver tingene ned, bliver du også mere bevidst omkring, hvornår der opstår mønstre, som forhindrer dig i at være autentisk – og derigennem også, hvordan du bryder disse mønstre.

Det træner du: Din evne til at reflektere over begivenheder og handlemønstre samt dine evner til, igennem refleksion, at blive mere autentisk.

autenticitet

af | 2. februar, 2016 | Autenticitet

Del dette: [addtoany]

Share This