LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Synes du, at hele snakken omkring kunstig intelligens (AI) kan virke overvældende, og at folk smider omkring sig med dyre ord og begreber? I så fald er du ikke alene, så lad mig derfor ’unbuzze’ otte af nøglebegreberne og bringe dem helt ned på jorden. Dette er din lille guide til at finde vej i AI junglen:

Kunstig intelligens – AI
Kunstig intelligens handler om at træne computeren i at udføre opgaver, der ellers ville kræve menneskelig intelligens og menneskelige ressourcer at udføre.

Algoritmer
Algoritmerne er de koder, der ender med at afføde det ønskede resultat.

Maskinlæring
Som oftest er maskinlæring lig med det, de fleste kalder AI. Jeg plejer lidt sarkastisk at hævde, at hvis man taler om AI, så bygger man det formentlig i PowerPoint. Hvis man derimod taler om maskinlæring, så bygger man det i Python (et kodesprog).
Maskinlæring fungerer på den måde, at computeren fodres med eksempler (data), som den så igennem træning bliver bedre og bedre til at fortolke og omdanne til et givent output / opgaveløsning. Resultatet af maskinens output er afhængigt af, hvor god henholdsvis algoritmen, datamængden og datakvaliteten er.

Neurale netværk
Menneskehjernen er utroligt kompleks. Den består af neurale netværk, og i den variant af maskinlæring, man betegner neurale netværk, træner man algoritmerne i at fungere ligesom den menneskelige hjerne, når det kommer til at genkende mønstre og deres tilhørsforhold.

Deep learning
I forlængelse af de neurale netværk finder du, hvad man typisk betegner som deep learning eller ”dybe neurale netværk”. Dette er neurale net, der er så komplekse, at de typisk kræver millioner af parametre, som computeren skal lære, for at kunne levere et tilfredsstillende og brugbart resultatet.

Big data
I de seneste to år er der skabt ligeså mange data som i de forudgående 150 år tilsammen. Denne eksplosion i data er guf for AI, da det giver præcis det datagrundlag, som algoritmerne er afhængige af. Vi har længe talt om big data, men nu bliver det for alvor brugbart, hvis vi da ellers evner at indsamle og kategorisere det på en meningsfuld vis.

Data mining
Dette er disciplinen at analysere og finde mønstre i store mængder af data. Det er altså både en del af big data- og maskinlæringsprocessen.

Chatbots
En chatbot er et tekstværktøj, som typisk bliver brugt til at hjælpe med support og kundeservice på nettet. De fleste velfungerende chatbots anvender kunstig intelligens til at afkode kundens intentioner, humør og behov, så den kan forstå og servicere vedkommende bedst muligt.

Share This