LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Jeg er ikke spåmand, men iværksætter, praktiker og foredragsholder. Derfor interesserer jeg mig ikke for, hvordan verden muligvis ser ud om 20 år fra nu, men hvordan vi kan udnytte trends og teknologier til at skabe virkeligheden i de kommende år fra nu.

Jeg tager for tiden rundt i landet med foredraget ”Trends – Alt I bør vide på 1 time”. Foredraget er én times underholdende og jordnært indblik i de vigtigste trends og tendenser for 2019. I denne LinkedIn artikel giver jeg dig en forsmag på foredraget i form af 7 af de trends og tendenser, jeg kommer ind på, når jeg er ude hos virksomheder og organisationer og klæde dem på til fremtiden.

Jeg har forsynet hver trend med et konkret bud på, hvad du som leder eller medarbejder kan gøre for at drage nytte af denne trend. På den måde kan jeg forhåbentlig bidrage til, at det bliver mindre højtflyvende og ”Singularity University”-agtigt og mere jordnært og konkret …

 

1. Brobygning bidrager til bundlinjen
I Danmark har vi bygget broer i fysisk forstand imellem landsdelene, men de mentale afstande er fortsat alt for store. Der er således rigtig langt fra en produktionsvirksomhed i Jylland til en teknologivirksomhed i København.
Det er et problem, eftersom alle internationale studier peger på diversitet og videndeling på tværs af brancher som helt afgørende for forretningsudvikling og vækst. Der er lige nu en række forskellige tiltag i gang, som skal forbedre denne videndeling, men det går for langsomt herhjemme. Derfor bør I gå forrest og skabe alliancer med virksomheder og brancher, I ikke er i dialog med i forvejen.
Mit råd: Søg nye og spændende relationer over LinkedIn; følg influencers fra andre brancher end din egen og/eller deltag i netværk eller events, hvor du ikke møder de branchefolk, du alligevel har mødt et utal af gange før.

 

2. Fysisk og digitalt smelter endnu mere sammen
I USA hører man begrebet ”phygital” anvendt stadigt oftere. Det er en sammensætning af ordene ”physical” og ”digital”, og især indenfor e-læring er det ved at blive rigtig stort.
Jeg kender selv potentialet i phygital fra en kunde, jeg arbejder tæt sammen – Aarhus-virksomheden Cadpeople. Hos Cadpeople har man udviklet en utrolig spændende augmented reality løsning, som MHI Vestas bruger til at træne deres medarbejdere lokalt.
I gamle dage var det nødvendigt, at Vestas fløj de ansatte fra rundt omkring i verden til Danmark for at kunne træne dem, hvilket var både bekosteligt, tidskrævende og miljøbelastende. I dag kan man imidlertid arbejde med både VR og AR på en måde, hvor den digitale trænings- og læringsoplevelse ligger så tæt op ad virkeligheden, at medarbejderne kan opøve deres kompetencer lokalt, inden de skal ud til vindmøllerne. Dermed er sparet millioner af kroner.
Mit råd: Brug lidt tid på at studere de forskellige former for digital læring, der findes, i forhold til at opkvalificere dig selv og dine kolleger. Lav evt. opslag på de sociale medier og bliv klogere på hvilke programmer og værktøjer, som andre organisationer har haft glæde af at anvende.

 

3. Mening bliver det vigtigste konkurrenceparameter
Allerede i år er der kommet store danske studier, som har vist, at det vigtigste parameter for at sikre både arbejdsglæde og topperformance er medarbejdernes oplevelse af meningsfyldthed i hverdagen.
Dette behøver ikke at betyde, at jeres organisation skal være sat i verden for at opfylde et særligt fint eller nobelt formål. Det handler nærmere om, at man som ledelse skal være i stand til at italesætte, hvorfor den enkelte medarbejder er så vigtig for helheden. Derudover kræver det af ledelsen, at man tager sig tiden til at tage snakken med den ansatte omkring, ’hvorfor’ vedkommende er i organisationen. Det er ikke nok at tale om, hvad de skal lave, og hvordan de skal gøre det, for fremtidens medarbejdere – ikke mindst de unge – er enormt optaget af at finde jobs, hvor de føler, at de er værdsat og kan udleve nogle af deres værdier som mennesker.
Mit råd: Læs Simon Sineks fremragende bog ”Find dit hvorfor” og følg de øvelser, der indgår i bogen for at finde frem til dit eget, teamets og organisationens ’why’. Disclaimer: Jeg har skrevet forordet til den danske udgave af bogen.

 

4. Kunstig intelligens bliver mainstream
Teorien og modellerne bag kunstig intelligens (AI) stammer helt tilbage fra 1960’erne, så teknologien er som sådan ikke ny. Imidlertid er der alene de seneste to år skabt ligeså mange data som i alle år forinden tilsammen, og denne eksplosion i tilgængelige data er præcis forudsætningen for at kunne skabe velfungerende AI-værktøjer.
Jeg har selv startet en virksomhed indenfor kunstig intelligens, og hos JumpStory kigger vi ligesom resten af AI-branchen på, hvordan vi kan forbedre menneskers arbejdsgange og effektivitet frem for at forsøge at erstatte dem.
Kunstig intelligens bliver mainstream i de kommende år, og du oplever det allerede i hverdagen, når du bliver anbefalet film på Netflix eller stiller et spørgsmål til Siri. Imidlertid vil det også blive mainstream i rigtig mange virksomheder, og her går øvelsen bl.a. ud på at identificere og anvende de data, som kan hjælpe jer med at træffe bedre og mere fremsynede beslutninger.
Mit råd: Skab et overblik over de data som lige nu bliver genereret som led i jeres daglige drift. Få styr på hvordan I nemmest muligt indsamler og administrerer disse data og kig så på, hvilke beslutninger I lige nu træffer ud fra mavefornemmelse og hvilke, I føler jer ganske sikre på. Anvend en kombination af Big Data og kunstig intelligens til at få hjælp til at træffe bedre beslutninger fremadrettet.

 

5. Personlige data bliver penge værd
Apropos data så har de seneste år budt på mange ophedede debatter omkring data og ikke mindst personlige data. Facebook har bl.a. været under beskydning, og i visse dele af befolkningen har det ført til en angst for at dele data.
Imidlertid vil implementeringen af bl.a. GDPR afføde en række nye platforme, som vil informere den enkelte borger om værdien af data samt nye produkter og services med det formål, at borgerne kan tage ejerskab af deres personlige data og omsætte dem til værdi – også monetær.
Mit råd: Følg med i fremkomsten af disse nye platforme og tag stilling til, hvorvidt du gerne deler ud af dine data, hvis du kan tjene penge på dem, eller ønsker at beskytte dem for enhver pris.

 

6. ”As-a-service”-markedet eksploderer
Jeg har været iværksætter siden 1999, og især i det seneste årti har der været en markant vækst i hele ”as-a-service modellen”. Hvis det ikke umiddelbart siger dig noget, så betyder termen, at man leverer alting som en service. Hvor man i gamle dage typisk ville stille et givent produkt eller værktøj til rådighed lokalt (fx i en lokal virksomhed), så bliver disse ting i stedet tilgængelige igennem netværk – typisk over nettet.
Hele ”as-a-service” (aaS) fænomenet har udviklet sig fra at være en strategi til at blive et mindset, og man ser det slå igennem i alt fra dyrepasning til fødevareleverancer. Det skaber værdi, fordi det demokratiserer adgangen til tingene, og fordi det ofte er både yderst fleksibelt og økonomisk rentabelt for alle parter. Forventningen til ”as-a-service”-markedet er en årlig vækst på ikke mindre end 40%, og det kommer til at blive udbredt i næsten alle industrier i fremtiden.
Mit råd: Kig på jeres nuværende forretningsmodel ud fra et aaS-perspektiv. Hvilke uudnyttede muligheder kunne der ligge?

 

7. Bæredygtighed boomer indenfor innovation
Ifølge flere internationale studier ligger der i hundredvis af milliarder dollars gemt i et hidtil uudnyttet potentiale, når det kommer til bæredygtige forretningsmodeller. Potentialet udspringer af en kombination af ny lovgivning, der skal skubbe på i forhold til cirkulær økonomi og bæredygtighed, men det skyldes også, at det bæredygtige mindset er blevet hot som aldrig før – ikke mindst iblandt de yngre målgrupper.
Mit råd: Begynd at tænke bæredygtighed og social ansvarlighed som katalysatorer til vækst og innovation frem for byrder, man er nødt til at efterleve.

 

Vil du vide mere eller booke foredraget til jeres organisation, så kan du læse mere her.

Share This